Kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering

De subsidie kwaliteitsimpuls is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen. De kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap bestaat uit twee subsidies: investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Investeringssubsidie

Dit is subsidie voor maatregelen die het gebied geschikt maken voor natuurbeheer of voor een kwaliteitsverbetering van de natuur. Bij de kwaliteitsverbetering kunt u de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype verhogen of een bestaand natuurbeheertype omzetten naar een ander type.

Subsidie functieverandering

Dit is subsidie voor de waardedaling van de grond door het veranderen van landbouwgrond in bos of andere natuur. Het gebied waar het om gaat moet met een natuurbeheertype zijn opgenomen in het natuurbeheerplan van de provincie.

Aanvragen subsidie

Investeringssubsidie en subsidie functieverandering lopen via de provincie. De provincie geeft de mogelijkheden voor subsidie aan op de ambitiekaart in het natuurbeheerplan.

Neem voor meer informatie contact op met de provincie.