Wet open overheid verzoek voor ACSG

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is opgericht door de Gedeputeerde Staten van de provincies en valt hiermee onder de Woo. Verzoeken die niet betrekking op de ACSG hebben, worden via dit formulier niet in behandeling genomen.