Tegemoetkoming aanvragen

Bijgewerkt op: 11 juli 2024

Heeft u ondanks het nemen van preventieve maatregelen toch faunaschade, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Op deze pagina leest u alle informatie in voorbereiding op een tegemoetkomingsaanvraag.

MijnFaunazaken

Het starten van een aanvraag doet u via MijnFaunazakenDeze link opent in een nieuw tabblad, het online portaal van BIJ12 voor de registratie en afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade. Op deze pagina vindt u instructievideo’s van MijnFaunazaken.

Hulp nodig bij het aanvragen van tegemoetkoming faunaschade?

Wij helpen u graag. Stuur uw vragen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl of bel naar 085-4862222 (keuzeoptie 1). Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur.

Taxatie

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, schakelt BIJ12 een taxateur in om de schade te beoordelen. We werken hiervoor samen met vier onafhankelijke taxatiebureaus: Van Ameyde WaarderingenDeze link opent in een nieuw tabblad, Overheul AgroWiberg Taxaties en Attema Footprint.

De taxateurs werken volgens de Protocollen en richtlijnen taxaties faunaschade(bijgewerkt op 21-05-2024). Wanneer de taxatie is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging taxatie. Daarin staan nog niet altijd de gewasprijzen, de prijzen van de afgelopen jaren zijn hier te raadplagen. Als u het daar niet me eens bent, kunt u binnen 8 werkdagen een zienswijze aanleveren, via MijnFaunazaken. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie en het taxatierapport neemt BIJ12 een besluit op uw aanvraag. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Lees hier meer over taxeren en de taxatiebureaus Lees hier meer gewasprijzen

Voorwaarden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen

BIJ12 beoordeelt uw aanvraag aan de hand van provinciale beleidsregels.

  • Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u op tijd, dat wil zeggen binnen 7 werkdagen nadat u schade van enige omvang heeft geconstateerd, een aanvraag indienen.
  • Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt getoetst of u voldoende verjagende middelen heeft ingezet. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. Een taxateur controleert hierop. Voor een overzicht van verjagende middelen verwijzen wij naar de Faunaschade PreventieKits.
  • Wanneer toegestaan moet minimaal twee keer per week een bejagingsactie hebben plaatsgevonden (adequaat gebruik). Dit wordt bij beoordeling van uw aanvraag gecontroleerd. Bejaging wordt gedaan door een jager. Voor meer informatie over jacht en schadebestrijding in uw provincie verwijzen wij naar de Faunabeheereenheid.
  • Wanneer u een aanvraag start moet u leges betalen ter hoogte van € 300 (behalve in Limburg en Zeeland). Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u dit bedrag in de meeste gevallen terugkrijgen. De regels hieromtrent verschillen per provincie.
  • In sommige gevallen geldt dat op het getaxeerde schadebedrag een eigen risico wordt ingehouden. De regels hierover verschillen per provincie.
  • Wanneer u gronden pacht die in eigendom zijn van een terreinbeherende organisatie, dan vragen wij u om een pachtovereenkomst te overhandigen. Wanneer de pachtovereenkomst beperkingen ten aanzien van landbouwkundig gebruik bevat, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • Voor schade die optreedt in ganzenrust-, of foerageergebieden gelden speciale regels. Ook voor edelhertenschade op de Veluwe bestaat een speciale regeling. Meer informatie over Speciale Regelingen vindt u hieronder.
  • Er zijn meer redenen waarom u mogelijk niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Raadpleeg de meest voorkomende redenen voor het afwijzen van een aanvraag.

Pachtovereenkomst

Bij uw aanvraag om een tegemoetkoming wordt gevraagd of u de gronden waarop de schadepercelen gelegen zijn in eigendom heeft of dat u deze gronden gepacht heeft.

Wanneer u de gronden gepacht heeft, dan moet u de volledige pachtovereenkomst meesturen bij uw aanvraag. Uw pachtovereenkomst wordt getoetst om te bekijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Als uit uw pachtovereenkomst blijkt dat er aan de gronden landbouwkundige beperkingen of beperkingen ten aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten gesloten zijn, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Immers heeft u dan bij het sluiten van de pachtovereenkomst deze beperkingen en daarmee het risico op faunaschade geaccepteerd. Doorgaans is de faunaschade dan ook verdisconteerd in de pachtprijs. Bij landbouwkundige beperkingen gaat het bijvoorbeeld om het niet gebruiken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, een hoge waterstand en beperkingen ten aanzien van het aantal grootvee eenheden per hectare. Er worden daardoor geen normale opbrengsten gehaald, waarmee bij taxaties wel wordt gerekend.

MijnFaunazaken: instructie voor het registeren en inloggen

Bekijk de video over registreren en inloggen:

Lees het transcript van deze video

Tekst in beeld: BIJ12 – percelen registreren

Welkom bij MijnFaunazaken is het portaal van BIJ12 waarbij agrariërs tegemoetkomingen in faunaschade kunnen aanvragen. In deze video leggen we u uit hoe u uw percelen kunt registreren voor uw aanvraag voor een tegemoetkoming in faunazaken. Let op: u komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als u de percelen in eigendom heeft of percelen pacht zonder landbouwkundige beperkingen.

Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
Dit is het dashboard. Om uw percelen te kunnen registreren gaat u naar “Mijn perceelsgegevens” en klikt u op “Mijn percelen ophalen bij RVO”.

Beeld: pagina mijn percelen.
U kunt hier via e-herkenning inloggen, indien u deze ook bij RVO gebruikt. Anders kunt u inloggen met uw ABA-code. Als u wijzigingen aanbrengt bij mijnpercelen in RVO moet u uw gegevens hier vernieuwen.

Er zijn drie situaties waarbij u uw percelenadministratie in MijnFaunazaken moet bijwerken. 1. Als het de eerste keer is dat u inlogt op MijnFaunazaken en u uw percelen nog niet heeft opgehaald bij RVO. 2. Wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de perceelregistratie bij RVO die nog niet zijn doorgevoerd in MijnFaunazaken. 3. Bij de start van een nieuw beleidsjaar, dat start op 1 november. Nadat u uw inlogmethode heeft gekozen en uw code heeft ingevoerd worden uw percelen automatisch opgehaald. U ziet uw percelen onderaan de pagina als lijst staan. U kunt uw percelen ook op de kaart bekijken. Klik hiervoor op de knop “Bekijk de percelen op kaart”.

Beeld: percelen in kaartweergave. Individuele percelen kunnen worden bekeken door op het blauwe oogje achter het perceel te klikken. Onderstaand ziet u een aantal kolommen. In de kolom “Gegevens volledig” ziet u achter ieder perceel een groene vink of een rood kruis. Heeft u alleen percelen in eigendom? Dan bent u hier klaar. Is er sprake van pacht van een perceel? Dan staat er een rood kruis. Dit betekent dat u nog wat moet doen. Is er geen schade op dat perceel, dan hoeft u niks te doen. Wilt u een tegemoetkoming indienen waarbij er schade is op een gepacht perceel? Dan heeft u een geldige pachtovereenkomst nodig. We willen dan weten of u deze pacht van een natuurbeherende of overheidsorganisatie, of van een particulier.

Hiervoor moet u de volgende drie stappen doorlopen.

Stap 1 – Particulier gepachte pachten. Indien u pacht van een particulier, klik dan op knop 1: “Particulier gepachte percelen”. Nu verschijnen alle percelen met een RVO-pachttitel in beeld. Zet een vinkje achter de percelen die u van een particulier pacht. Sla uw gegevens op. Voor deze percelen hoeft u geen pachtovereenkomst aan te leveren.

Stap 2 – Landbouwkundige beperkingen. Indien er landbouwkundige beperkingen in de pachtovereenkomst zijn opgenomen, dan kunt u ook op knop twee klikken en de betreffende percelen selecteren. Klik vervolgens op “opslaan”. U hoeft dan geen pachtovereenkomst te uploaden en te koppelen. Percelen met landbouwkundige beperkingen komen niet in aanmerking voor taxatie en een tegemoetkoming in de schade, met uitzondering van biologisch geteelde gewassen. Voor biologisch gecertificeerde bedrijven dient u wel een pachtovereenkomst aan te leveren.

Stap 3 – Pachtovereenkomst koppelen. Pacht u van een natuurbeherende of overheidsorganisatie dan moet u ook een pachtovereenkomst aanleveren. Klik hiervoor op knop 3: “Anders gepachte percelen/pachtbewijzen”, upload de overeenkomst en koppel de percelen als volgt: Heeft u de pachtovereenkomst niet digitaal? Scan deze dan eerst in. Voeg vervolgens de pachtovereenkomst of overeenkomsten toe aan MijnFaunazaken door te kiezen voor “Pachtbewijs toevoegen”. Vul vervolgens een omschrijving en een geldigheidsdatum van de overeenkomst in. Deze datum staat in de pachtovereenkomst. Selecteer vervolgens de toe te voegen pachtovereenkomst. Sla deze op.

De volgende stap is het koppelen van de percelen. Klik daarvoor op de knop “Koppel percelen aan pachtbewijs”. Nu verschijnen de percelen die nog aan een pachtovereenkomst gekoppeld moeten worden. Selecteer de percelen waarop de pachtovereenkomst van toepassing is. Dit doe je door de witte vierkantjes aan te klikken. Sla deze op. De percelen zijn nu gekoppeld aan de pachtovereenkomst. BIJ12 zal deze pachtovereenkomst nog valideren. Na validatie kunt u daar niet zomaar percelen aan toevoegen. De knoppen “Pachtbewijs bewerken” en “Pachtbewijs verwijderen” zijn dan namelijk niet meer beschikbaar. Neem contact op met BIJ12 om de pachtovereenkomst te kunnen wijzigen.

Beeld: logo BIJ12

MijnFaunazaken: instructie voor het registreren van percelen

Bekijk de video over het registreren van percelen:

Lees het transcript van deze video

Tekst in beeld: BIJ12 – Percelen registreren

Welkom bij MijnFaunazaken. In deze video leggen we u uit hoe u uw percelen kunt registreren voor uw aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade. Let op: u komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als u de percelen in eigendom heeft of percelen pacht zonder landbouwkundige beperkingen.

Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
Dit is het dashboard. Om uw percelen te kunnen registreren gaat u naar “Mijn perceelsgegevens” en klikt u op “Mijn percelen ophalen bij RVO”.

Beeld: pagina Mijn percelen
U kunt hier via e-herkenning inloggen, indien u deze ook bij RVO gebruikt. Anders kunt u inloggen met uw ABA-code. Als u wijzigingen aanbrengt bij mijnpercelen in RVO moet u uw gegevens hier vernieuwen.

Er zijn drie situaties waarbij u uw percelenadministratie in MijnFaunazaken moet bijwerken.
1. Als het de eerste keer is dat u inlogt op MijnFaunazaken en u uw percelen nog niet heeft opgehaald bij RVO;
2. Wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de perceelregistratie bij RVO die nog niet zijn doorgevoerd in MijnFaunazaken;
3. Bij de start van een nieuw beleidsjaar, dat start op 1 november.
Nadat u uw inlogmethode heeft gekozen en uw code heeft ingevoerd worden uw percelen automatisch opgehaald.

U ziet uw percelen onderaan de pagina als lijst staan. U kunt uw percelen ook op de kaart bekijken. Klik hiervoor op de knop “Bekijk de percelen op kaart”. Individuele percelen kunnen worden bekeken door op het blauwe oogje achter het perceel te klikken.

Onderstaand ziet u een aantal kolommen. In de kolom “Gegevens volledig” ziet u achter ieder perceel een groene vink of een rood kruis. Heeft u alleen percelen in eigendom? Dan bent u hier klaar.

Is er sprake van pacht van een perceel? Dan staat er een rood kruis. Dit betekent dat u nog wat moet doen. Is er geen schade op dat perceel, dan hoeft u niks te doen.

Wilt u een tegemoetkoming indienen waarbij er schade is op een gepacht perceel? Dan heeft u een geldige pachtovereenkomst nodig. We willen dan weten of u deze pacht van een natuurbeherende of overheidsorganisatie, of van een particulier. Hiervoor moet u de volgende drie stappen doorlopen.

(Stap 1 – Particulier gepachte pachten)
Indien u pacht van een particulier, klik dan op knop 1: “Particulier gepachte percelen”.

Beeld: pagina Percelen gepacht van particulieren
Nu verschijnen alle percelen met een RVO-pachttitel in beeld. Zet een vinkje achter de percelen die u van een particulier pacht. Sla uw gegevens op. Voor deze percelen hoeft u geen pachtovereenkomst aan te leveren.

(Stap 2 – Landbouwkundige beperkingen)
Indien er landbouwkundige beperkingen in de pachtovereenkomst zijn opgenomen, dan kunt u ook op knop twee klikken en de betreffende percelen selecteren.

Beeld: pagina Gepachte percelen met beperkingen
Klik vervolgens op “opslaan”. U hoeft dan geen pachtovereenkomst te uploaden en te koppelen. Percelen met landbouwkundige beperkingen komen niet in aanmerking voor taxatie en een tegemoetkoming in de schade, met uitzondering van biologisch geteelde gewassen. Voor biologisch gecertificeerde bedrijven dient u wel een pachtovereenkomst aan te leveren.

(Stap 3 – Pachtovereenkomst koppelen)
Pacht u van een natuurbeherende of overheidsorganisatie dan moet u ook een pachtovereenkomst aanleveren. Klik hiervoor op knop 3: “Anders gepachte percelen/pachtbewijzen”.

Beeld: pagina Gepachte percelen en pachtbewijzen
Upload de overeenkomst en koppel de percelen als volgt: Heeft u de pachtovereenkomst niet digitaal? Scan deze dan eerst in. Voeg vervolgens de pachtovereenkomst of overeenkomsten toe aan MijnFaunazaken door te kiezen voor “Pachtbewijs toevoegen”.

Beeld: pagina Pachtbewijs toevoegen
Vul vervolgens een omschrijving en een geldigheidsdatum van de overeenkomst in. Deze datum staat in de pachtovereenkomst. Selecteer vervolgens de toe te voegen pachtovereenkomst. Sla deze op.

Beeld: pagina Gepachte percelen en pachtbewijzen
De volgende stap is het koppelen van de percelen. Klik daarvoor op de knop “Koppel percelen aan pachtbewijs”. Nu verschijnen de percelen die nog aan een pachtovereenkomst gekoppeld moeten worden. Selecteer de percelen waarop de pachtovereenkomst van toepassing is. Dit doe je door de witte vierkantjes aan te klikken. Sla deze op. De percelen zijn nu gekoppeld aan de pachtovereenkomst.

BIJ12 zal deze pachtovereenkomst nog valideren. Na validatie kunt u daar niet zomaar percelen aan toevoegen. De knoppen “Pachtbewijs bewerken” en “Pachtbewijs verwijderen” zijn dan namelijk niet meer beschikbaar. Neem contact op met BIJ12 om de pachtovereenkomst te kunnen wijzigen.

Beeld: logo BIJ12

MijnFaunazaken: instructie voor het starten van een tegemoetkomingsaanvraag

Bekijk de video over het starten van een tegemoetkomingsaanvraag:

Lees het transcript van deze video

Tekst in beeld: BIJ12 – Aanvragen van tegemoetkoming in faunaschade

Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
Welkom bij MijnFaunazaken. In deze video leggen we u uit hoe u een tegemoetkoming in Faunaschade aanvraagt. Om een nieuwe aanvraag voor uw schadepercelen te starten, gaat u naar ‘Mijn aanvragen’. Klik hier op de knop ‘Nieuwe aanvraag indienen’ om verder te gaan.

Beeld: pagina gegevenscontrole voor de start nieuwe aanvraag
Controleer voor de start van de nieuwe aanvraag of de juiste gegevens zijn ingevuld. Let vooral goed op uw IBAN-nummer. Via de knop ‘Mijn gegevens wijzigen’ kunt u eventuele wijzigingen doorvoeren. Zijn alle gegevens correct? Klik dan op ‘Ja’ en daarna op de knop ‘Start de aanvraag’.

Beeld: pagina kies een perceel
Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
Heeft u al een tegemoetkomingsaanvraag gestart? Klik dan op de regel met de status ‘Incompleet’ om met uw aanvraag verder te gaan.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 1. Kies een perceel
Beeld: pagina ‘1. Kies een perceel’
Selecteer eerst de percelen waar u een aanvraag voor wilt starten. Dit doet u via de kaart.

Beeld: pagina met voorbeeld van kaart
Klik op het plus icoontje en houdt de linker knop van uw muis vast en beweeg over de percelen. Door nog een keer te klikken wordt het perceel geselecteerd. De percelen de u hebt geselecteerd zijn links aan uw lijst toegevoegd. U kunt met uw muis over het perceel bewegen. Deze licht dan op, zodat u precies weet om welk perceel het gaat. Via het kruisje kunt u gemakkelijk percelen uit de lijst verwijderen. Vergeet niet om uw ingetekende schadepercelen te bevestigen, want alleen dan worden de percelen meegenomen naar uw aanvraag.

Beeld: pagina kies een perceel
Let op, naar het selecteren van een schadeperceel controleert MijnFaunazaken of er voor dit schadeperceel een geldige pachtovereenkomst is. Zo nee, dan staat dit bij het geselecteerde schadeperceel vermeld als rood veld. Controleer of dit het geval is en vul eventueel de ontbrekende gegevens aan bij ’Mijn Perceelgegevens’. U kunt het perceel hier ook verwijderen.

Tekst in beeld: BIJ12 aanpassen van perceelgegevens – Video registreren van percelen

Voor meer informatie over aanpassen van perceelgegevens verwijzen we u naar de video registreren van percelen.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 2. Gewas
Beeld: pagina ‘2. Gewas’
U kunt nu uw schade verder specificeren. Vul hier de datum in waarop de schade is geconstateerd en kies de gewassoort met schade. Let op, wacht niet te lang met uw aanvraag. Aanvragen die te laat zijn, meer dan 7 dagen na constatering schade, worden afgewezen. Als u de schade laat constateert kan dat leiden tot een lagere taxatie. Wanneer u schade heef aan meerdere gewassoorten, vraagt u voor ieder gewas apart een tegemoetkoming aan. In sommige gevallen kan worden gevraagd om de zaai- of pootdatum in te vullen. Vul de overige informatie in en voeg eventueel foto’s toe. Het taxatiebureau ontvangt de eerste drie foto’s. Alle informatie ingevuld? Sla op om verder te gaan.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 3. Diersoorten
Beeld: pagina ‘3. Diersoorten’
Geef hier aan welke diersoorten verantwoordelijk zijn voor de schade. Klik hiervoor op de foto’s. Door nogmaals te klikken maakt u de selectie ongedaan. Onderaan de pagina heeft u de mogelijkheid om andere dieren te selecteren en dit toe te lichten. Selecteer tot maximaal vijf diersoorten. Bent u klaar met uw selectie? Klik dan op de knop ‘Opslaan’ om verder te gaan.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 4. Voorkomen
Beeld: pagina ‘4. Voorkomen’
Als aanvragen dient u de schade zoveel mogelijk zelf te voorkomen en te beperken. Meer informatie hierover leest u in de FaunaschadePreventiekit via bij12.nl/fpk. MijnFaunazaken geeft aan of u getroffen maatregelen moet invullen. Deze zijn te zien als rode tekst boven de in te vullen maatregelen. Kies een maatregel, geef aan hoe vaak u dit heeft gedaan en licht dit kort toe. Klik op het plusje om een extra maatregel toe te voegen. In het vak daaronder kunt u de ingevulde gegevens nog eens extra toelichten. Bent u klaar? Sla op om verder te gaan.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 5. Bestrijden
Beeld: pagina ‘5. Bestrijden’
Naast voorkomen of beperken van schade bent u ook verantwoordelijk de schade zoveel mogelijk te bestrijden, door middel van bejaging met ondersteunend afschot. Let op dat u indien nodig, tijdig een ontheffing aanvraagt. BIJ12 toets u hierop volgens de provinciale beleidsregels. Meer informatie? Klik op de ‘Meer informatie’ knop. Soms mag de schade veroorzakende diersoort niet bestreden worden, denk aan een das of Mees. Maar ook in ganzenfoerageergebieden in de rustperiode mogen geen ganzen worden bestreden. Als dat het geval, is klik op nee. Geef aan of u een ontheffing aan heeft gevraagd of dat er een vrijstelling geldt en vul het toelichtingsveld in. In veel provincies, bijvoorbeeld Noord-Brabant, moet bij schade door de grauwe gans een ontheffing worden aangevraagd. Daarnaast toetst BIJ12 of er voldoende afschot is gepleegd. Meer informatie over bejaagacties en registraties verkrijgt u door op de ‘Meer informatie’ knop te klikken. U kunt uw bejaaggegevens op twee manieren aanleveren. Dit kan door de bejaaggegevens zelf aan te leveren bij BIJ12. U ontvangt dan van BIJ12 na de eindtaxatie, een mail met het verzoek om bejaaggegevens aan te leveren. Liggen uw percelen in Noord-Holland en of Zuid-Holland? Dan kiest u altijd voor deze optie. Wilt u dat BIJ12 de gegevens zelf kan inzien in het FaunaSchade Registratiesysteem? Klik dan op deze knop. Op het moment dat u een vinkje zet controleert MijnFaunazaken of u een geldig account heeft. Als dat niet het geval is of als KVK en uw e-mail in MijnFaunazaken en FaunaSchade Registratiesysteem verschillen, verschijnt het volgende bericht: ‘Corrigeer de volgend fouten – geen succesvolle koppeling SRS’. Wanneer er gegevens ontbreken gaat u naar het FaunaSchade Registratiesysteem.

Beeld: pagina FaunaSchade Registratiesysteem
Hier logt u in met uw account en gaat u naar het tabblad ‘mijn gegevens’.

Beeld: pagina mijn gegevens FaunSchade Registratiesysteem

Bij overige gegevens kunt u nu uw gegevens aanvullen. Zodra uw gegevens heeft aangevuld klikt u op de knop ‘Opslaan’. Uw koppeling is nu succesvol. Let op na het indienen van de aanvraag moet u nog akkoord geven in het FaunaSchade Registratiesysteem

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 6. Taxeren
Beeld: pagina ‘6. Taxeren’
In dit tabblad kunt u meer informatie voor de taxateur opgeven. Vul of wijzig eventueel het telefoonnummer van de contactpersoon waarmee het taxatiebureau een afspraak kan maken voor een taxatie. Bent u klaar? Sla op om verder te gaan.

Beeld: BIJ12 logo. Stappen aanvraag – 7. Overzicht
Beeld: pagina ‘7. Overzicht’
Controleer de gegevens uit uw overzicht. U kunt het overzicht printen door op de knop ‘Print dit overzicht’ te klikken. Het is hier ook nog mogelijk de gemelde schadepercelen op de kaar te tonen. Klik hiervoor op de knop ‘Bekijk schadegebieden op kaart’.

Beeld: pagina met voorbeeld kaart

Beeld: pagina ‘7. Overzicht ’
Wilt u iets wijzigen? Ga dan naar het juiste tabblad en voer de wijziging door. Kies hierna voor ‘Opslaan’ en doorloopt te resterende tabbladen opnieuw. Bent u akkoord? Dan kunt u de aanvraag afronden. Vink aan dat uw aanvraag naar waarheid is ingevuld en klik op de knop ‘Afronden en betalen’.

Beeld: pagina afronden en betalen

Om de aanvraag in behandeling te nemen kan het zijn dat u leges moet betalen, die gelden voor uw provincie. Als u de betaling op een later moment wilt voltooien klikt u op de knop ‘Annuleren’. Uw aanvraag wordt nog niet in behandeling genomen. Denk eraan dat uw aanvraag binnen 7 dagen na constatering schade moet zijn aangevraagd en betaald Zo niet dan wordt u aanvraag afgewezen. Het te betalen bedrag staat rechts onder vermeld. Door op de knop ‘Betalen’ te klikken kunt u direct betalen via iDeal.

Beeld: pagina betaalomgeving iDeal
Selecteer uw bank.

Beeld: pagina aanvraag ontvangen
De iDeal betaling wordt automatisch afgesloten en u keert terug naar MijnFaunazaken. Dit kan soms enkele seconden duren. Uw aanvraag is nu verzonden U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per e-mail. Om BIJ12 te machtige uw bejaaggegevens op te halen, klikt u op de oranje knop en klik op het vergrootglas naast uw aanvraag.

Beeld: pagina FaunaSchade Registratiesysteem
U ziet nu een kaart met uw percelen.

Beeld: pagina met voorbeeldkaart percelen
Rechtsonder kunt u akkoord geven.

Beeld: pagina FaunaSchade Registratiesysteem
U kunt FaunaSchade Registratiesysteem nu sluiten.

Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
U bent nu klaar met het indienen van uw aanvraag. U kunt u officiële aanvraag terugvinden in het klantportaal bij ‘Mijn documenten’. Hier wordt ook de status van u dossier aangegeven.

Voor meer informatie kijk op bij12.nl/mijnfaunazaken

MijnFaunazaken: instructie voor het aanmelden van autotax percelen

Bekijk de video over het aanmelden van autotax percelen:

Lees het transcript van deze video

Tekst in beeld: BIJ12 – Aanmelden autotax percelen in MijnFaunazaken

Beeld: Inlogscherm MijnFaunazaken
In deze video leggen wij u uit hoe u autotax percelen kunt wijzigen en aanmelden.
Log in op MijnFaunazaken. Voer de verificatiecode in en klik op de knop ‘Aanmelden’

Beeld: Dashboard MijnFaunazaken
Vervolgens komt u op de startpagina terecht. Klik in het linkermenu op ‘Mijn perceelgegevens’, om naar uw percelen te gaan

Beeld: pagina mijn percelen
Hier staan al uw percelen, ook uw autotax percelen. Zijn uw percelen bij RVO het afgelopen jaar gewijzigd? Dan moet u deze eerst opnieuw ophalen via de oranje knop ‘Percelen RVO ophalen’. Vul vervolgens de benodigde gegevens in.

Wanneer uw autotax percelen heeft, ziet u op deze pagina een blauwe knop met ‘Autotax percelen’. Het kan even duren voordat deze knop verschijnt. Verschijnt de knop ‘Autotax percelen’ niet, maar komt u wel in aanmerking voor automatische taxatie? Neem dan contact op met het BIJ12-loket via 085-486 2222 of stuur een e-mail naar info@mijnfaunazakenbij12.nl

In beeld: Neem contact op met het BIJ12-loket via: 085-4862222 of info@mijnfaunazakenbij12.nl.

Beeld: pagina mijn percelen
Wanneer u op de blauwe knop autotax-percelen klikt komt u op deze pagina Autotax percelen

Beeld: pagina autotax percelen
Geef aan of er sprake is van biologische teelt en of u de afgelopen drie jaar de
minimissteun heeft ontvangen. Vul indien van toepassing de benodigde gegevens in. Controleer vervolgens de naam van de contactpersoon en het telefoonnummer. Controleer daarna per perceel de gewassoort en wijzig deze indien nodig. Dit doet u door op het keuzeveld naast het gewas te klikken. Vervolgens verschijnt er een lijst met gewassoorten. Heeft u alle percelen gecontroleerd? Klik dan op de oranje knop met ‘Autotax gereed melden’.

In het volgende scherm ziet u een bevestiging van het gereed melden.
Beeld: pagina autotax gereedgemeld

De taxateur neemt binnenkort contact met u op.

Beeld: dashboard MijnFaunazaken
Op de startpagina ziet u bij ‘Mijn berichten van BIJ12’ en bij ‘Mijn aanvragen’ en
bij mijn aanvragen, de bevestiging dat uw autotax percelen heeft aangemeld.

In beeld: BIJ12 logo met daaronder de tekst ‘Voor meer informatie kijk op: mijnfaunazakenbij12.nl’.

Vergoeding in ganzenrust- en foerageergebieden

Agrariërs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met agrarische percelen gelegen in (soort-specifieke) ganzenrust- of foerageergebieden maken aanspraak op een extra vergoeding (ook wel genoemd subsidie, toeslag of compensatie). Deze vergoeding wordt naast de tegemoetkoming in de getaxeerde schade uitbetaald. BIJ12 voert deze regelingen uit in opdracht van deze provincies. Als u recht heeft op deze vergoeding ontvangt u nadat uw percelen getaxeerd zijn hierover automatisch bericht van BIJ12.

Edelhertregeling

Provincie Gelderland heeft specifiek voor de agrarische enclave rond Leuvenum en Staverden een edelhertenregeling vastgesteld voor het medegebruik van de graspercelen door edelherten. Binnen deze regeling worden binnen het begrensde gebied de graslandpercelen van grondgebruikers met een schadeverleden door edelherten, gedurende het groeiseizoen, automatisch getaxeerd.

Naast een tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door edelherten, kan op grond van “Regels Ruimte voor Gelderland 2016Deze link opent in een nieuw tabblad” ook een subsidie van € 50 per schadehectare per jaar verstrekt worden.

Tegemoetkoming vrijgestelde soorten

In de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor een aantal vrijgestelde diersoorten. Welke dit zijn leest u in de tabel in dit bericht.

Tegemoetkoming

Soorten die op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst zijn, komen normaal gesproken niet in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat deze op basis van de landelijke vrijstellingslijst met het geweer bestreden kunnen worden. In Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland is het echter momenteel niet mogelijk om een aantal vrijgestelde soorten te bestrijden. Om deze reden is het ook tot nader bericht in 2024 mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor deze soorten. Om welke soorten het gaat, leest u in onderstaande tabel.

Een uitzondering hierop is de zwarte kraai in Friesland. Deze kan bestreden worden onder het Faunabeheerplan predatie en komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Naast de landelijk vrijgestelde soorten is het in Noord-Holland ook mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet (provinciaal vrijgesteld). In Friesland is het ook mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor de roek (provinciaal vrijgesteld).

Landelijk vrijgestelde soortenFrieslandNoord-HollandZuid-Holland
Zwarte kraaijajaja
Kauwjajaja
Houtduifjajaja
Konijnjajaja
Vosneeneeja
Canadese gansjaneenee

Een tegemoetkoming aanvragen kan bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazakenDeze link opent in een nieuw tabblad.

Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moeten – behalve bij blijvend grasland – preventieve maatregelen genomen worden. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. In de Faunaschade preventiekits van BIJ12 staat een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden. Klik hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is het niet nodig voor de genoemde diersoorten een ontheffing aan te vragen.

Eerdere berichten

Ga direct naar MijnFaunazaken

Heeft u vragen of suggesties?

U kunt uw vragen of suggesties sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl. Liever telefonisch contact? Bel dan naar 085 – 486 22 22 (keuzeoptie 1). Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur.

Downloads

Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Handleiding MijnFaunazaken – Browser

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken – Browser

Handleiding voor het koppelen MijnFaunazaken (MFZ) en het schaderegistratiesysteem (SRS)

Laatst bijgewerkt op: 26-03-2024
Download bestand Handleiding voor het koppelen MijnFaunazaken (MFZ) en het schaderegistratiesysteem (SRS)