Interimmers

Bedrijven of activiteiten waarbij geen vergunning­verlening heeft plaatsgevonden op basis van een Passende Beoordeling noemen we interimmers. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken ontstaan interimmers

Het heeft enige jaren geduurd voordat de Vogel- en Habitatrichtlijn, die soorten en leefge­bieden beschermt, volledig was ingevoerd in de Natuurbeschermingswet. Er zijn daarom vergunningplichtige activiteiten gestart, voordat de richtlijn compleet in de Neder­landse wet- en regelgeving was omgezet. Als gevolg hiervan is een aantal van deze activiteiten niet passend beoordeeld en hebben deze activiteiten geen rechtmatig toestemmingsbesluit. Voor bedrijven en activi­teiten zonder Passende Beoordeling geldt dat zij alsnog een vergunning moeten aanvragen.

Wanneer ben ik een interimmer?

Op basis van de Rijksdefinitie bent u een interimmer als beide onderstaande punten op u van toepassing zijn (let op: dit is ook afhankelijk van uw specifieke situatie):

 1. Uw bedrijf of activiteit is

  gestart of gewijzigd na de datum waarop artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn is gaan gelden

  voor het betrokken Natura 2000-gebied (de Europese referentiedatum; dit is het Overzicht referentiedata Natura 2000-gebiedenDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 25-06-2024) ) en

  voor 1 februari 2009

  .
 2. U heeft tot op heden

  geen volledige geldende natuurtoestemming

  voor uw activiteit verleend gekregen.

Hoe kan ik alsnog een natuurtoestemming krijgen voor mijn activiteit?

Op de pagina Wnb Vergunning aanvragen kunt de Vragenboom Vergunningverlening invullen. Hiermee krijgt u duidelijkheid over de te overnemen stappen en een toelichting hierop.