Taxaties

Bijgewerkt op: 22 april 2024

Een taxateur neemt de schade op nadat deze hiervoor opdracht krijgt van BIJ12. Pas wanneer wij uw aanvraag ontvangen, kunnen wij deze opdracht uitzetten bij een onafhankelijk taxatiebureau. Het taxatiebureau(s) taxeert volgens de door BIJ12 vastgestelde richtlijnen. Wij streven ernaar om één werkdag na de ontvangst van een (complete) aanvraag de taxatieopdracht in gang te zetten.

Spoedtaxatie

Indien er kort voor de oogst sprake is van plotselinge faunaschade, kan er een spoedtaxatie aangevraagd worden. Voordat er een spoedtaxatie uitgevoerd kan worden, neemt u contact op met BIJ12. Nadat ook de aanvraag in goede orde ontvangen is, gaan wij na of er binnen 24 uur een taxateur ter plaatse kan zijn.

Oorzaak en omvang vaststellen

Een taxateur krijgt de taak om de oorzaak en omvang van schade vast te stellen. Dit kan alleen wanneer uw perceel niet geoogst of beweid is. Schade op percelen die wel beweid of geoogst zijn, komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wanneer een perceel gedeeltelijk geoogst is, stelt de taxateur de schade vast van het niet geoogste deel.

Taxatiebureaus

Taxatierichtlijnen

De door BIJ12 aangewezen taxatiebureaus taxeren volgens de door BIJ12 vastgestelde taxatierichtlijnen:

Oudere taxatierichtlijnen kunt u bij ons opvragen Deze link opent in een nieuw tabblad.

 

Wolvenschade

BIJ12 werkt met een vastgestelde Richtlijn taxatie bij wolvenschade aan landbouwhuisdieren Deze link opent in een nieuw tabblad. De richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor de werkwijze bij het uitvoeren van taxaties en de waardebepaling van dieren. De richtlijn heeft als doel om te komen tot zorgvuldige, eenduidige besluitvorming bij het verlenen van tegemoetkomingen in veeschade door de wolf. DNA-monsternames en taxaties aan schapen worden in opdracht van BIJ12, door Attema Footprint uitgevoerd.

Waardebepaling dieren

Het bepalen van de waarde van gedode en gewonde schapen is afhankelijk van factoren zoals ras, geslacht, leeftijd, dracht, gebruiksdoel, stamboek, wel of niet biologische bedrijfsvoering, de gezondheidsstatus van het bedrijf of van het individuele dier. De waardebepaling van de schapen is per augustus 2023 geactualiseerd. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een waardebepaling voor andere dieren. In de richtlijn staat welke schade wel en niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.

Richtlijn taxatie

De richtlijn is door BIJ12 vastgesteld op basis van het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Wageningen University & Research (WUR) en is voorzien van vier bijlagen:

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl.

Gewasprijzen

Voor graan, gras, peren en appels worden door de directeur van BIJ12 de prijzen vastgesteld. Voor gras gebeurt dit twee keer per jaar en voor de overige producten jaarlijks. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktprijzen. Voor de overige gewassen geldt dat uitgegaan wordt van de KWIN cijfers. KWIN staat voor Kwalitatieve Informatie en wordt gepubliceerd door de Wageningen Universiteit. Deze cijfers hebben zowel betrekking op de hoeveelheid eenheid, de prijs per eenheid, als op de afzetkosten, transportkosten e.d..

Bekijk de gewasprijzen