Vergoeding in ganzenrust- en foerageergebieden

Grondgebruikers in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met agrarische percelen gelegen in ganzenrust- of foerageergebieden hebben aanspraak op een vergoeding/subsidie/toeslag/compensatie (hierna: vergoeding) voor deze percelen. Deze vergoeding wordt naast de tegemoetkoming in de getaxeerde schade uitbetaald. BIJ12 voert deze regelingen uit in opdracht van deze negen provincies.

Voorwaarden

Voordat de vergoeding verleend kan worden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u onder andere de de-minimisverklaringDeze link opent in een nieuw tabblad ondertekenen. Het invullen en ondertekenen van de de-minimisverklaring doet u tijdens de aanvraag in MijnFaunazaken.

Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland

Grondgebruikers uit Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland die binnen de ganzenrust- en foerageergebieden faunaschade hebben geconstateerd en een tegemoetkoming van BIJ12 hebben ontvangen, ontvangen een vergoeding van € 50,- per schadehectare, tenzij de vergoeding minder dan € 50,- bedraagt.

Noord-Holland

Grondgebruikers uit Noord-Holland die binnen de ganzenrust- en foerageergebieden faunaschade hebben geconstateerd en een tegemoetkoming van BIJ12 hebben ontvangen, ontvangen een vergoeding van € 50- per hectare vermeerderd met € 16,- per hectare voor elke maand waarin na 1 april winterrust geldt en schade is vastgesteld.

Fryslân

In Fryslân komen grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenfoerageergebied in aanmerking voor de automatische taxatie. Als uw percelen liggen in een soort-specifiek ganzenfoerageergebied, ontvangt u naast een tegemoetkoming in de faunaschade, een vergoeding. De soort-specifieke ganzenfoerageergebieden met rustperiode tot 1 mei krijgen € 16,66 per hectare voor elke maand na 1 april begrensd. De soort-specifieke ganzenfoerageergebieden met rustperiode tot 1 juni krijgen € 33,34 per hectare voor elke maand na 1 april begrensd. Voor beide gevallen is vereist dat de getaxeerde schade op de percelen minimaal € 600,- per schadehectare is.

Groningen

In Groningen komen grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenfoerageergebied in aanmerking voor de automatische taxatie. Naast een tegemoetkoming in de schade ontvangt u per schadehectare een vergoeding van € 50,-

Gelderland

In Gelderland komen grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenfoerageergebied buiten het Gelders natuurnetwerk in aanmerking voor de automatische taxatie. Percelen gelegen binnen het Gelderse Natuurnetwerk die zijn opgenomen in het provinciaal natuurbeheerplan komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming en vergoeding. Deze percelen kunt u ook niet aanmelden voor de automatische taxatie. Een tijdelijke uitzondering hierop zijn percelen binnen het Geldersnatuurnetwerk met een meerjarig pachtcontract dat voor 15 mei 2022 is afgesloten. Deze komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming en vergoeding.

Naast een tegemoetkoming in de schade ontvangt u per schadehectare een vergoeding van € 50,-

Utrecht

In Utrecht komen grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenfoerageergebied in aanmerking voor de automatische taxatie. Naast een tegemoetkoming in de schade ontvangt u per schadehectare een vergoeding van € 50,- vermeerderd met € 16,67 per schadehectare voor elke maand waarin na 1 april winterrust geldt en schade is vastgesteld.