Leges en eigen risico per provincie

Wanneer u een aanvraag start, moet u leges betalen (behalve in Limburg en Zeeland). Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u dit bedrag in de meeste gevallen terugkrijgen. De regels hierover verschillen per provincie. Daarnaast geldt in sommige gevallen dat op het getaxeerde schadebedrag een eigen risico wordt ingehouden. Ook die regels verschillen per provincie. Bekijk hieronder de leges en het eigen risico per provincie:

Provincie Drenthe

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april;
 • schade die is aangericht door een das of bever.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd of wanneer de schade is aangericht door een das, lynx, otter, bever of wilde kat.

Belastingverordening provincie DrentheDeze link opent in een nieuw tabblad

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Flevoland

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april;
 • schade die is aangericht in een gebied waar op grond van een Natura 2000-beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden van schadeveroorzakende diersoorten.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Fryslân

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 20%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht door een das, lynx, otter, bever of wilde kat.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer schade betreft die is aangericht door een das, lynx, otter, bever of wilde kat.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Gelderland

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht door een schadeveroorzakende diersoort die niet mag worden verontrust en gedood in een ganzenrustgebied in de periode van 1 november tot 1 april;
 • schade die is aangericht door een schadeveroorzakende diersoort die niet mag worden verontrust en gedood in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 oktober tot 1 april;
 • schade die is aangericht in het op 19 maart 2019 door Gedeputeerde Staten aangewezen gebied Staverden Leuvenum door een edelhert dat niet mag worden verontrust;
 • schade die is aangericht door een bever, das, lynx, otter of wilde kat.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u €300 leges. Wanneer een tegemoetkoming in de schade wordt verleend, krijgt u dit bedrag terug in de volgende gevallen:

 • de schade bedraagt meer dan €250,00;
 • de schade is aangericht door ganzen in een ganzenrustgebied;
 • de schade is aangericht door een otter, das, bever, wilde kat of lynx.

Legesverordening Gelderland 2024Deze link opent in een nieuw tabblad

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Groningen

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug:

 • wanneer de schade is aangericht in een ganzenrustgebied of ganzenfoerageergebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood;
 • wanneer de schade is aangericht door een das of bever.

Legesverordening provincie Groningen 2024Deze link opent in een nieuw tabblad

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Limburg

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht door een das of bever.

Voor aanvragen om een tegemoetkoming in de schade in de provincie Limburg worden géén leges gevraagd.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Noord-Brabant

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrust- en foerageergebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug:

 • wanneer de schade is aangericht in een ganzenrustgebied gedurende de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

Legesverordening Noord-Brabant 2022Deze link opent in een nieuw tabblad

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Noord-Holland

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april.

Ganzen

Voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 november 2023 bedroeg het eigen risico voor faunaschade veroorzaakt door de kolgans, brandgans en grauwe gans 20% met een minimum van € 250. Uitgezonderd; het ganzenfoerageergebied (inclusief bufferzone) in de winterrustperiode, in Natura-2000 gebied, of in een gebied waarop grond van een Natura 2000-beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende ganzen.

Vanaf 1 november 2023 is het eigen risico voor de brandgans, grauwe gans en kolgans aangepast van 20% naar 5% eigen risico.

Lees de gepubliceerde wijziging van de beleidsregel hierDeze link opent in een nieuw tabblad.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug:

 • wanneer de schade is aangericht in een foerageergebied of ganzenrustgebied gedurende de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verjaagd of gedood;
 • wanneer de schade is aangericht in de winterperiode van 1 oktober tot en met 31 maart;
 • wanneer de schade is aangericht door een das, bever, wilde kat, otter of lynx.

Verordening op de heffing en invordering van leges Noord-Holland 2024Deze link opent in een nieuw tabblad

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Overijssel

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor schade die is aangericht door een das.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt u € 336 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Utrecht

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april;
 • schade die is aangericht door een edelhert;

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd. U hoeft geen leges te betalen voor een tegemoetkoming in dassenschade binnen een dassenovereenkomst.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Zeeland

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 november tot 1 april.

Voor aanvragen om een tegemoetkoming in de schade in de provincie Zeeland worden géén leges gevraagd.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Provincie Zuid-Holland

Het eigen risico voor faunaschade bedraagt 5%, met een minimum van € 250. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust en gedood;
 • schade die is aangericht in een gebied waar op grond van een Natura 2000-beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende diersoorten.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te kunnen dienen betaalt € 300 leges. U krijgt dit bedrag terug wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Wolvenschade

Bij wolvenschade betaalt u geen eigen risico en geen leges. Lees hier meer over de afhandeling van wolvenschade.

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl.