Das

Dassen waren in de jaren ’80 van de vorige eeuw bijna uit Nederland verdwenen. Dankzij diverse maatregelen hebben dassen zich daarna met succes kunnen herstellen. Met een toename van de aantallen dassen neemt ook de schade aan landbouwgewassen toe. Dassen zijn beschermde diersoorten. U mag ze dus niet bestrijden. Of u preventieve maatregelen mag nemen verschilt per provincie.

Faunaschade (voorkomen)

Grondgebruikers die schade door dassen ondervinden, komen in sommige gevallen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Hieronder staat per provincie beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het aanvragen van een tegemoetkomingDeze link opent in een nieuw tabblad gaat via MijnFaunazaken.

Wanneer u een aanvraag start moet u leges betalen ter hoogte van € 300 (behalve in Limburg). Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u dit bedrag in de meeste gevallen terugkrijgen. In sommige gevallen geldt dat op het getaxeerde schadebedrag een eigen risico wordt ingehouden. De regels hieromtrent verschillen per provincieDeze link opent in een nieuw tabblad.

Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade PreventiekitDeze link opent in een nieuw tabblad voor dassen.

Provincie Drenthe

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade PreventiekitDeze link opent in een nieuw tabblad voor dassen.

Provincie Flevoland

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Fryslân

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Gelderland

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Groningen

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Limburg

Preventieve maatregelen

 • Bij schade door dassen is het nemen van preventieve maatregelen in de meeste gevallen niet toegestaan. U hoeft hier geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Wilt u toch preventie maatregelen nemen, neem dan contact op met de provincie.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Noord-Brabant

Preventieve maatregelen

 • Bij schade door dassen is het nemen van preventieve maatregelen in de meeste gevallen niet toegestaan. U hoeft hier geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Wilt u toch preventie maatregelen nemen, neem dan contact op met de provincie.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Noord-Holland

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Overijssel

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Utrecht

Preventieve maatregelen

 • Grondgebruikers met dassenschade in de provincie Utrecht komen in sommige gevallen in aanmerking voor een dassenovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 2021-2025. De betreffende grondgebruikers worden hierover geïnformeerd.
 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u in sommige gevallen een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes. Heeft u kapitaalintensieve teelten en wilt u weten of u in uw specifieke geval preventieve maatregelen moet in te zetten, neem daarover dan contact op met de provincie.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Wilt u bij schade aan andere gewassen toch preventieve maatregelen inzetten, neem daarover dan contact op met de provincie.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Zeeland

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Provincie Zuid-Holland

Preventieve maatregelen

 • Bij kapitaalintensieve gewassen moet u een dassenwerend raster te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, bomen, graszoden, fruit en hoog salderende groentes.
 • Bij alle andere gewassen hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Het nemen van preventieve maatregelen is echter niet verboden.
 • Meer informatie over preventieve maatregelen en een dassenwerend raster leest u in de Faunaschade Preventiekit voor dassen.

Onderzoeken naar dassen(schade)

Evaluatie dassenovereenkomsten
Thissen, J., Blanken, H., van Bommel, F., ten Holt, H. 2020. “Evaluatie dassenovereenkomsten.” Projectnummer 039-19. Van Bommel Faunawerk, Bureau ZET.

Eindrapport invloed van maïsrassen op het foerageergedrag van dassen
Thissen, J., van Bommel, F., van Groten, J. & La Haye, M. 2018. “Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen: variatie in gewasschade.” Rapport 2018-23. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Literatuuronderzoek: Dassen en bemesten
Thissen, J. & van Bommel, F. 2018. “Literatuuronderzoek: Dassen en bemesten”. Projectnummer 033-18. Van Bommel Faunawerk.

Downloads

Evaluatie dassenovereenkomsten (2020)

Download bestand Evaluatie dassenovereenkomsten (2020)

Eindrapport invloed van maïsrassen op het foerageergedrag van dassen (2018)

Download bestand Eindrapport invloed van maïsrassen op het foerageergedrag van dassen (2018)

Literatuuronderzoek Dassen en bemesten (2018)

Download bestand Literatuuronderzoek Dassen en bemesten (2018)