Nieuwe modelregeling grondverwerving voor aankoop ‘nieuwe natuur’ goedgekeurd door Europese Commissie

Gepubliceerd op: 28 juni 2022

Onlangs heeft de Europese Commissie de modelregeling grondverwerving goedgekeurd. De nieuwe modelregeling loopt tot en met 2027 en kan door provincies worden ingezet voor hun natuurnetwerkopgave.

De modelregeling grondverwerving is in opdracht van de provincies door BIJ12 aangemeld bij de Europese Commissie en de doelstellingen dragen ook bij aan de EU-biodiversiteitsstrategie. Provincies hebben dankzij de regeling de mogelijkheid om een subsidie te verstrekken aan zowel particulieren als organisaties die bereid zijn om grond na verwerving (in eigendom of met recht van erfpacht) om te vormen naar natuur.

Samenhangend netwerk van natuurgebieden

De binnen de regeling aangekochte grond moet na verwerving ingericht en beheerd worden volgens het aangemerkte beheertype in het Natuurbeheerplan. Zo bouwen de provincies verder aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN bestaat voor een deel uit gerealiseerde (“bestaande”) natuur en voor een deel uit nog te realiseren (“nieuwe”) natuur. De subsidieregeling die voortvloeit uit de modelregeling is erop gericht om percelen “nieuwe natuur” te laten aankopen. Daarmee levert het een bijdrage aan de doelstellingen voor de inrichting en verwerving van het NNN, zoals ook jaarlijks beschreven in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN)Deze link opent in een nieuw tabblad.

Zowel voor de waardevermindering van de grond, voor de pachtafkoop als voor de bijkomende kosten voorziet de regeling in een subsidie tot 100% van de werkelijke kosten. De precieze voorwaarden zijn terug te lezen in de modelverordening. De invulling van de subsidie wordt per provincie vastgesteld. Het totale budget van de aangemelde regeling is 276 miljoen euro voor de komende 6 jaar.

Wijzigingen ten aanzien van modelregeling 2011

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de modelregeling die in 2011 is goedgekeurd. De belangrijkste verandering ziet op de overgang van de Ecologische Hoofdstructuur naar het huidige Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de geschiktheid van de te verwerven gronden. De subsidie kan nu alleen nog worden toegekend voor aangekochte grond die moet worden omgevormd tot natuur. Ook ten aanzien van de methode voor het vaststellen van waardevermindering van de grond en de gebouwen die met de grond zijn verworven, zijn wijzigingen opgenomen.

Gerelateerd nieuws