Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Coronarichtlijnen voor adequaat gebruik

Zoals aangegeven door Minister van LNV, Carola Schouten in haar schriftelijke beantwoording op Kamervragen van de heer Wassenberg (PvdD) kunnen schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, doorgang vinden. Daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen.

Stikstof en Natura 2000

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Faunazaken

Meld uw percelen aan voor de automatische taxatie 2020

Grondgebruikers in ganzenfoerageer, of -rustgebieden die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken. Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan.

Faunazaken

Activiteit van de wolf in afgelopen kwartaal (november 2019 - februari 2020)

De wolf is niet meer weg te denken uit Nederland. Zeker niet sinds zich in de zomer van 2019 op de Veluwe een roedel gevestigd heeft. Daarnaast hebben we regelmatig te maken met zwervende wolven die een geschikt territorium zoeken. Hoe het staat met de activiteit van de wolf in Nederland in de afgelopen drie maanden?

Faunazaken

Wolf doodgereden op Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe is een wolf doodgereden. De aanrijding is gemeld bij de politie. Het dier is met behulp van een speurhond in het bos teruggevonden. In het Interprovinciaal wolvenplan zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de wolf en hoe aanrijdingen van dieren worden afgehandeld.

Faunazaken

Tijd, geld en toewijding nodig voor waakhonden tegen wolvenaanval

Waakhonden zijn een prima middel om in Nederland schapen te beschermen tegen wolvenaanvallen. Wel is het een relatief dure oplossing. Bovendien blijkt de inzet van deze speciale kuddewaakhonden in ons dichtbevolkte land niet overal toepasbaar, omdat het kan botsen met belangen als wonen, recreatie en toerisme.

Faunazaken

Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 11 december 2019 ingestemd met het advies van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade om een test te doen voor een nieuw tegemoetkomingssysteem voor faunaschade. Ook is het IPO-bestuur akkoord met het voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.

Natuur en landschap

Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

In landelijke gebieden leven veel kwetsbare planten- en diersoorten. Denk aan insecten, vlinders, amfibieën, maar ook weidevogels. Om gericht te werken aan de instandhouding van 68 doelsoorten is in 2016 het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Binnen het ANLb ontvangen agrarische collectieven subsidie om maatregelen te nemen om deze soorten te behouden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten