Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken
Afbeelding horend bij: Tegemoetkoming faunaschade in Noord-Holland voor aantal diersoorten uitgebreid

Tegemoetkoming faunaschade in Noord-Holland voor aantal diersoorten uitgebreid

In de provincie Noord-Holland geldt vanaf nu dat voor meer diersoorten een tegemoetkoming in faunaschade kan worden aangevraagd. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Raad van State die het huidige faunabeheerplan onvoldoende onderbouwd vindt. Hierdoor mag een aantal schadeveroorzakende diersoorten voorlopig niet meer bejaagd worden.

19 mei 2023

Lees meer over Tegemoetkoming faunaschade in Noord-Holland voor aantal diersoorten uitgebreid
Faunazaken
Afbeelding horend bij: Gezamenlijke provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

Gezamenlijke provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

De gezamenlijke provincies hebben een aantal toevoegingen vastgesteld aan het huidige Interprovinciaal Wolvenplan uit 2019. Het zogenoemde ‘addendum’ gaat over de subsidieregeling voor preventieve maatregelen, de tegemoetkomingsregeling bij schade en interventie richtlijnen (escalatieladder). Het huidige wolvenbeleid wordt op deze onderdelen vernieuwd om beter in te spelen op de actualiteit.

20 april 2023

Lees meer over Gezamenlijke provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten