Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

ACSG-voorzitter reageert op juridische procedure Droogteschade

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ligt onder vuur. Het in 2018 opgerichte Droogteschade.nl bereidt juridische stappen voor. Ook roept Droogteschade.nl boeren massaal op om collectief via hen een verzoek tot onderzoek in te dienen. ACSG-voorzitter Jan Geluk – zelf 20 jaar akkerbouwer geweest - reageert hierop.

Natuur en landschap

Stichting Certificering SNL verdient certificaat voor kwaliteitsmanagement

Stichting Certificering SNL heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Hiermee is de stichting gecertificeerd voor het verlenen van certificaten (agrarisch) natuurbeheer, het uitvoeren van audits en het adviseren van provincies over beleid en uitvoering van certificering binnen het SNL-subsidiestelsel.

Faunazaken

Nieuwe werkwijze automatische taxaties

In de online omgeving MijnFaunazaken worden tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade digitaal afgehandeld. De automatische taxaties blijven ongewijzigd. Wel is er voor grondgebruikers een eenmalige handeling nodig om hiervan gebruik te blijven maken: registratie in MijnFaunazaken en het digitaal ophalen van de percelen bij de RVO.

Stikstof en Natura 2000

Nieuwe versie AERIUS Calculator

Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS maandag 13 januari tijdelijk niet beschikbaar

Op maandag 13 januari is AERIUS Calculator tijdelijk niet beschikbaar. Het toepassingsbereik wordt uitgebreid. AERIUS is in de loop van dinsdag 14 januari weer beschikbaar.

Stikstof en Natura 2000

Kabinet ontwikkelt systeem om vergunningverlening woningbouw snel te starten

Het kabinet kondigde aan om de vergunningverlening voor de bouw van circa 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken. Hiervoor komt een stikstofregistratiesysteem. Meedenken bij de ontwikkeling hiervan, kan tussen 20 december en 9 januari reageren.

Applicaties en beheer

Overstromingsrisico’s in Nederland op kaart

Hoe hoog komt het water in mijn omgeving bij een mogelijke overstroming? Wie dat wil weten kan dit terugvinden op nieuwe overstromingskaarten op www.risicokaart.nl.

Faunazaken

Eerste DNA-profiel vastgesteld voor in Nederland geboren wolf

In het afgelopen kwartaal is voor het eerst een DNA-spoor aangetroffen van één van de in Nederland geboren wolven. Het profiel is vastgesteld op basis van een drol die het territorium van het wolvenpaar op de Veluwe gevonden is. Dit blijkt uit een rapportage van BIJ12.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten