Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Applicaties en beheer

Waarschuwingen en negatieve zwemadviezen blijven geldig tot nader onderzoek

Vorige week is er in delen van Nederland, België en Duitsland extreem veel regenwater gevallen, met overstromingen tot gevolg. Hierdoor zijn er waarschuwingen en negatieve zwemadviezen afgegeven voor veel zwemwaterlocaties in en rond de grote rivieren zoals de Maas, Rijn, IJssel en de Waal. Op veel plekken wordt op dit moment opgeruimd en wordt beoordeeld of en in hoeverre locaties weer veilig zijn als zwemwaterlocatie.

Applicaties en beheer

Zwemmen in zeevonk: gevaarlijk of niet?

We hadden er veel van de laatste tijd: zwoele zomeravonden. Wie op dat moment aan het strand liep, had grote kans een lichtgevende blauwe gloed in het water te zien. Dit wordt veroorzaakt door zeevonk, een bolvormig, ééncellig organisme. Kun je zwemmen als er sprake is van zeevonk?

Applicaties en beheer

Waarschuwing in verband met hoogwater zwemwaterlocaties

Door de hoogwaterproblematiek zijn mogelijk ook enkele zwemwaterlocaties getroffen. Locaties kunnen niet bereikbaar blijken of gevaarlijk. Daarnaast hebben ook een aantal bemonsteringen van de zwemwaterkwaliteit geen doorgang kunnen vinden. Raadpleeg daarom altijd de meest recente status op deze site of bel met de zwemwatertelefoon.

Teruglezen: webinar 'Vergelijken van vegetatiekarteringen'

Welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn voor het vergelijken van vegetatie- of habitattypenkaarten? Lees de informatie terug van het webinar 'Vergelijken van vegetatiekarteringen' dat BIJ12 op 3 juni organiseerde.

Stikstof en Natura 2000

Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruik

De Stikstofbank is een mogelijkheid om ruimte beschikbaar te maken voor ontwikkeling. Het biedt daarmee extra uitzicht op een oplossing voor vergunningaanvragen. De Stikstofbank bestaat uit één microdepositiebank en meerdere doelenbanken.

Faunazaken

Ruim 600 meldingen van wolvensporen in afgelopen kwartaal

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Het verslag over de periode 1 februari – 30 april 2021 is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 670 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan.

Applicaties en beheer

Landelijk Grondwater Register vanaf 1 juli 2022 aangesloten op Basisregistratie Ondergrond

Het Landelijk Grondwater Register (LGR) wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. Daarmee is de BRO dé plek voor publiek toegankelijke informatie over bodem en ondergrond.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten