Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Minister komt PAS-melder tegemoet met vergoeding kosten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van 1600 euro voor gemaakte kosten.

Natuur en landschap

Verbeteren van informatievoorziening over vochtcondities met landelijk samengesteld meetnet

Watercondities zijn een essentiële voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van natuur. Om een dekkend en samenhangend beeld te geven van deze vochtcondities, moet de informatievoorziening hiervan worden verbeterd. Deze wens spraken provincies uit in het kader van de Lerende Evaluatie van het Natuurpact. Om dit mogelijk te maken biedt een landelijk samengesteld meetnet de uitkomst

Applicaties en beheer

Start zwemseizoen 2021

Zaterdag 1 mei start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Hou er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.

Stikstof en Natura 2000

10 mei: webinar over de legalisering van PAS-meldingen

De Rijksoverheid organiseert een webinar over de legalisering van PAS-meldingen op maandagavond 10 mei 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt zich hier aanmelden. Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals een duiding van recente rechterlijke uitspraken, een toelichting op het proces van vergunningverlening en de verificatie van gegevens, de mogelijkheid van intern salderen en de benodigde bronmaatregelen.

Faunazaken

BIJ12 laat ervaring tegemoetkomingsproces faunaschade onderzoeken

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van  een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden? We vragen iedereen die wel eens een tegemoetkoming voor faunaschade bij BIJ12 heeft aangevraagd, mee te doen aan dit onderzoek.

Applicaties en beheer

Het ArcheoDepot is weer bereikbaar

Archeodepot.nl is vanaf vandaag weer bereikbaar. Vanwege beveiligingsrisico’s zijn een aantal applicaties van BIJ12 uit voorzorg tijdelijk offline gehaald. Medewerkers van (semi)overheden kunnen via een beveiligde voorziening deze applicaties wel blijven gebruiken. Inmiddels is het publieke deel van het ArcheoDepot weer veilig en toegankelijk.

Natuur en landschap

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op koers, en er is meer nodig

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische collectieven en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Dat blijkt uit de lerende evaluatie in opdracht van het ministerie LNV en de provincies.

Applicaties en beheer

Risicokaart.nl en Zwemwater.nl weer bereikbaar

Risicokaart.nl en Zwemwater.nl zijn vanaf vandaag weer bereikbaar. Vanwege beveiligingsrisico’s zijn een aantal applicaties van BIJ12 uit voorzorg tijdelijk offline gehaald. Medewerkers van (semi)overheden kunnen via een beveiligde voorziening deze applicaties wel blijven gebruiken. Inmiddels is de zwemwatersite weer veilig en is er voor Risicokaart.nl een tijdelijke oplossing. Beide kaarten zijn daarom weer bereikbaar.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten