Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Goudjakhals doodde schapen in Ooijpolder

DNA-onderzoek wijst uit dat de dode schapen in de Ooijpolder bij Nijmegen het slachtoffer zijn van een goudjakhals. Voor Nederland is de goudjakhals een relatief nieuwe soort. Pas drie keer eerder is een goudjakhals in Nederland aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe. Dit is de eerste keer dat we een aanval op schapen zien door een goudjakhals. Provincie Gelderland vergoedt de schade.

Stikstof en Natura 2000

Start aanlevering gegevens PAS-melders

Met ingang van deze maand kunnen de PAS-melders de procedure starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via RVO.

Natuur en landschap

Groen licht voor start verduurzaming NDFF

Goed nieuws voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF): de gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingestemd met het transitieplan voor de NDFF. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om te investeren in het duurzaam borgen van de beheerorganisatie en de vernieuwing van de techniek van dit natuurinformatiesysteem.

Aanmelden voor automatische taxatie faunaschade

Vanaf 1 november 2020 is het weer mogelijk percelen aan te melden voor automatische taxatie van ganzenschade in het seizoen 2020-2021. Agrariërs die vanwege vorige automatische taxaties al bekend zijn bij BIJ12, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Informatiemodel Natuur (IMNa) versie 5.3 vastgesteld

Er is een nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa) vastgesteld: IMNa 5.3. De opbouw en de presentatie van het informatiemodel is verbeterd, waardoor gebruikers de informatie nu sneller en makkelijker kunnen vinden. Een aantal definitiebeschrijvingen en de structuuropzet van het IMNa is ook aangescherpt op basis van de naamgeving afspraken die hiervoor gelden.

Natuur en landschap

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur voor het herstel van de biodiversiteit. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die vandaag verschijnt.

Natuur en landschap

Gemakkelijker een groenblauwe dienst samenstellen dankzij nieuwe applicatie BIJ12

Wanneer provincies, waterschappen en gemeenten een regeling voor groenblauwe diensten willen samenstellen, kunnen ze daarvoor gebruik maken van de Catalogus Groenblauwe Diensten. Per 22 oktober 2020 stelt BIJ12 een nieuwe applicatie beschikbaar die het samenstellen van een regeling en de bijbehorende vergoedingen stukken eenvoudiger maakt.  

Stikstof en Natura 2000

Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd

Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Het wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal. Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Stikstof en Natura 2000

Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) is vanaf vandaag beschikbaar. De bronnen die zorgen voor emissies en daardoor ook de neerslag van stikstof veranderen voortdurend. Daarom wordt AERIUS regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten