Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Drogestofprijzen zomergras 2020 vastgesteld

BIJ12 heeft de drogestofprijzen zomergras 2020 vastgesteld. Deze prijzen worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van tegemoetkomingen in faunaschade. Voor grasland worden de drogestofprijzen op verschillende momenten in het jaar vastgesteld.

Stikstof en Natura 2000

Actualisatie AERIUS 15 oktober 2020

Op 15 oktober a.s. is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Dan wijzigt de versie van 2019A in 2020 en is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten.

Faunazaken

Tussenrapportage wolf in Nederland: activiteit van mei tot juli

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in de periode 22 mei tot en met 16 juli 2020. Er zijn 38 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat iets meer dan de helft veroorzaakt werd door wolven. Ook zijn er 347 meldingen gedaan bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.

Faunazaken

Toetsing adequaat gebruik nu wel mogelijk

Grondgebruikers die in 2020 een tegemoetkoming hebben aangevraagd voor schade aan voorjaarsgras ontvangen binnenkort hun geld. BIJ12 is deze week gestart met de toetsing op adequaat gebruik. De eerste betalingen volgen eind deze week.

Organisatie

Directeur Meijdam wordt burgemeester in Lelystad

Op maandagavond 14 september 2020 is Henry Meijdam geïnstalleerd als waarnemend burgemeester in Lelystad. Henry is tot 1 oktober 2020 nog directeur bij het IPO. De gezamenlijke provincies feliciteren Henry met deze mooie overstap.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS Monitor beschikbaar

Sinds 10 september is AERIUS Monitor beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de stikstofdepositie in relatie tot natuur, worden in Nederland diverse gegevens vastgesteld en gebruikt. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk en gedetailleerd inzicht in de stikstofgevoelige habitattypen, de hoeveelheid stikstofdepositie en de relatie tussen die twee op alle Natura 2000-gebieden.

Faunazaken

Uitbetaling tegemoetkoming grasschade vertraagd

Veel grondgebruikers die in 2020 een tegemoetkoming hebben aangevraagd voor schade aan voorjaarsgras hebben de vergoeding nog niet ontvangen. Van deze dossiers moet nog een toetsing op adequaat gebruik plaatsvinden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten