Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Brief minister Schouten aan Tweede Kamer

Minister Schouten (LNV) reageert op een uitspraak van de Raad van State in enkele beroepszaken tegen Natura 2000-vergunningen die zijn gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof.

Faunazaken

Schade door dieren? Zo pakt u het aan!

Als agrariër kunt u te maken krijgen met schade die veroorzaakt is door natuurlijk in het wild levende dieren. Wat doet u dan? Lees het stappenplan bij faunaschade.

Programma aanpak stikstof

Raad van State accepteert PAS niet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. De PAS-partners bekijken de komende tijd wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten