Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Uitspraak Europees Hof van Justitie na vragen Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan in antwoord op vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit arrest en de consequenties ervan worden momenteel bestudeerd door de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie).

Faunazaken

Draaiboek Wolf in vergevorderd stadium

Het aangepaste Draaiboek Wolf is in een vergevorderd stadium en moet nog bestuurlijk worden vastgesteld. Verwacht wordt dat dit begin 2019 gebeurt.

Faunazaken

Kuddehonden oplossing voor oprukkende wolf?

In Trouw verscheen een artikel over het experiment dat BIJ12 laat doen met kuddewaakhonden. Zij worden ingezet om schapen te beschermen tegen de wolf.

Programma aanpak stikstof

Tussenevaluatie PAS naar Tweede Kamer

De tussenevaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 22 oktober door minister Schouten van LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om een evaluatie van de eerste drie jaar (2015-2018) van het eerste PAS-tijdvak.

Faunazaken

Succesvolle veldwerkdag wolfwerende maatregelen

Op woensdag 17 oktober heeft BIJ12 een speciale veldwerkdag voor schapenhouders in Duitsland georganiseerd. Tijdens deze veldwerkdag stonden de preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en/of te beperken centraal.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten