Nieuws

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

BoerenNatuurdag 2018

De BoerenNatuurdag 2018 is de dag om inspiratie op te doen, te leren, kennis te delen en nieuwe inzichten te verkrijgen over alles wat er speelt bij agrarische collectieven. 
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Nationale bijenstrategie door 43 partijen ondertekend

Op maandag 22 januari hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, waterschappen en provincies een Nationale Bijenstrategie ondertekend. Met de nieuwe strategie willen de partners tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Impressieverslag Evaluatie Kennisnetwerk OBN gereed

Beleid, beheer en wetenschap werken in het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) samen aan natuurherstel en – beheer. OBN-kennis levert een bijdrage aan de realisatie van natuurbeleid in Nederland.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten