Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Wolf

Wolf doodgereden op N224 in Ede

Op de provinciale weg N224 in Ede is zaterdagochtend een wolf doodgereden. Het gaat om een wolvin, in goede conditie. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de identiteit van de wolf. Het gaat mogelijk om de wolvin die al langere tijd in dit gebied verblijft. 

Stikstof en Natura 2000

Locatiegegevens van PAS-melders worden openbaar

Op 4 maart 2021 heeft de minister van LNV het besluit tot openbaarmaking van de PAS-melding locatiegegevens genomen. Naar aanleiding van een WOB-verzoek komt er een lijst met locatiegegevens van alle bedrijven, waarvan een zogenaamde PAS-melding is gedaan in de periode juli 2015 - mei 2019. Op deze lijst worden alleen de locatiegegevens opgenomen, bestaande uit de X- en Y-coördinaten. Naam en adres van het bedrijf worden niet vrijgegeven.

Stikstof en Natura 2000

Gebruik nu de Handreiking Voortoets Stikstof

De Handreiking is bedoeld om initiatiefnemers duidelijkheid te verschaffen over een goede invulling en afbakening van de Voortoets. In de Voortoets wordt beoordeeld of een plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden.

Wolf

Door Nederland trekkende wolf met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk

In september afgelopen jaar heeft een jager in het Franse dorp Fougerolles in de Vogezen een wolf doodgeschoten. De jager had hier een vergunning voor. De wolf viel over langere tijd schapen en kalveren aan en drong open stallen binnen. De Franse autoriteiten hebben hierop een vergunning afgegeven om het dier te doden. De wolf is eerder ook in Nederland waargenomen en al die tijd gemonitord door samenwerkende Europese onderzoeksinstituten.

Stikstof en Natura 2000

Laat weten hoe jij het gebruik van AERIUS ervaart

BIJ12 en het RIVM willen graag te weten komen hoe jij het gebruik van de AERIUS Calculator ervaart. Ook zijn we benieuwd naar jouw mening over de informatie en documentatie op de websites van BIJ12 en het RIVM. Vul daarom de enquête in en geef je mening. Met de uitkomsten help je ons om AERIUS Calculator verder te verbeteren.

Faunazaken

Aanmelden percelen voor automatische taxatie mogelijk tot 15 maart

Grondgebruikers in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Gelderland die gronden beheren binnen een aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in faunaschade op basis van een automatische taxatie.

Stikstof en Natura 2000

Provincies: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Logtsebaan. Daardoor is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen.

Faunazaken

Provincie Drenthe: versnelde tweede stap in financiële steun voor preventie tegen aanvallen wolf

Gedeputeerde Staten hebben een tweede stap gezet in de subsidiëring van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf in Drenthe. Het risicogebied voor wolvenschade is uitgebreid naar advies van de gebiedscommissie wolf. Dit betekent dat schapen- en geitenhouders in een groter gebied gebruik kunnen maken van de Subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven provincie Drenthe’.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten