Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het PAS

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak volgt op de zitting van 14 februari 2019.

Faunazaken

DNA-onderzoek moet aanval wolf aantonen

Hoe verloopt de afhandeling van schade door wolven en hoe wordt DNA afgenomen? Bekijk nu het hele proces van schademelding tot terreinbezoek, en van DNA-afname tot de schadeafhandeling.

Water

Jaarverslag AdviesCommissie Schade Grondwater 2018 gepubliceerd

BIJ12 publiceert het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontvangen verzoeken om onderzoek naar schade, die belanghebbenden mogelijk hebben geleden door grondwateronttrekkingen.

Faunazaken

Droge stof prijzen voorjaarsgras vastgesteld

BIJ12 heeft de droge stof prijzen voorjaarsgras 2019 vastgesteld. Deze prijzen worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van tegemoetkomingen in faunaschade.

Programma aanpak stikstof

Regeling natuurbescherming aangepast voor het PAS

De Regeling natuurbescherming is op 24 april 2019 gewijzigd. De reden voor de wijziging is het actualiseren en verduidelijken van een vijftal zaken in het kader van het PAS.

Faunazaken

Onderzoek naar voorkomen faunaschade

Zijn waakhonden geschikt om schapen tegen de wolf te beschermen? En hoe kan taxatie van faunaschade nog verder worden verbeterd? Naar deze en andere onderwerpen doet BIJ12 in 2019 onderzoek.

Applicaties en beheer

Waar kan ik schoon en veilig zwemmen?

‘In welk water kan ik schoon en veilig zwemmen?’. Op deze vraag geeft www.zwemwater.nl antwoord. De website is onlangs vernieuwd en helemaal klaar voor het nieuwe zwemseizoen.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten