Nieuws

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Inpassingsplan om natuur te versterken

Aan het begin van de zomer ruikt het Natura 2000-gebied Stelkampsveld naar vanille, want dit is de bloeiperiode van de welriekende nachtorchis. Om deze stikstofgevoelige natuur te behouden, zijn herstelmaatregelen nodig. Daarvoor moet grond beschikbaar komen. Een inpassingsplan is nodig om via de juridische weg de gronden beschikbaar te krijgen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Project ANLb 2.0: optimaliseren uitvoering Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 gestart om de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zodat het agrarisch natuurbeheer leuker en makkelijker wordt. En zodat het beheer bijdraagt aan meer biodiversiteit en soortenrijkdom: meer doelsoorten van internationaal belang in het agrarisch gebied. Dit wordt samen, gebiedsgericht en lerend opgepakt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Drie ANLb-succesfactoren van Natuurrijk Limburg

In Limburg hebben ze niet stilgezeten sinds de invoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). “Wandelaars zien de veranderingen in het landschap en de deelnemers zijn enthousiast over de eerste resultaten. Eén van de grote succesfactoren is volgens Harm Kossen van collectief Natuurrijk Limburg dat zij samen met de boeren ‘over het hek’ kijken en aansturen op resultaat met inzet van kennis van boer en ecoloog.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten