Nieuws

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

De PAS-monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien. Bron: RIVM.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Het veld in voor de akkervogels

Een veldexcursie over akkervogelbeheer in Flevoland: een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en onkruiden de baas blijven. Samen zoeken de deelnemers van de collectieven naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer met een hogere effectiviteit.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten