Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit. Hiervoor is een handreiking beschikbaar

02 december 2022

Lees meer over Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023
Faunazaken
Afbeelding horend bij: Drones zorgen in Limburg voor nauwkeuriger taxatie maisschade

Drones zorgen in Limburg voor nauwkeuriger taxatie maisschade

Faunaschade aan mais kost provincies jaarlijks ruim 1 miljoen euro. Vooral de provincie Limburg heeft te maken met hoge kosten. De provincie betaalde vorig jaar bijna 2 ton aan maisschade. Daarom deed BIJ12 in 2021 in samenwerking met taxatiebureau Van Ameyde Waarderingen en de provincie Limburg een proef om met hulp van drones schade aan mais in kaart te brengen.

01 december 2022

Lees meer over Drones zorgen in Limburg voor nauwkeuriger taxatie maisschade
Afbeelding horend bij: Actualisatie AERIUS uitgesteld

Actualisatie AERIUS uitgesteld

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek. Daardoor is de eerder aangekondigde releasedatum van 22 november 2022 voor de actualisatie van AERIUS helaas niet haalbaar.

11 november 2022

Lees meer over Actualisatie AERIUS uitgesteld
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Investeren in nieuwe natuur en natuurkwaliteit blijft nodig

Investeren in nieuwe natuur en natuurkwaliteit blijft nodig

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 richtten provincies 1.922 daarvoor extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. Dat rapporteren Rijk en provincies in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur, die terugkijkt op het jaar 2021.

08 november 2022

Lees meer over Investeren in nieuwe natuur en natuurkwaliteit blijft nodig
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Provincies stellen certificeringsvoorwaarden SVNL-subsidie opnieuw vast

Provincies stellen certificeringsvoorwaarden SVNL-subsidie opnieuw vast

De provincies zullen dit najaar een nieuw programma van eisen vaststellen voor het aanvragen van een SNL-certificaat. Dit certificaat is nodig om subsidie te ontvangen op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL2016). Huidige certificaathouders moeten zich voor een nieuwe subsidie opnieuw laten certificeren.

01 november 2022

Lees meer over Provincies stellen certificeringsvoorwaarden SVNL-subsidie opnieuw vast

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten