Nieuws

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Het veld in voor de akkervogels

Een veldexcursie over akkervogelbeheer in Flevoland: een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en onkruiden de baas blijven. Samen zoeken de deelnemers van de collectieven naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer met een hogere effectiviteit.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten