Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap

Predatie voert druk op boerenlandvogels verder op

Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw wordt vaak als oorzaak genoemd. Duidelijk is dat ook predatie een belangrijke rol speelt in de achteruitgang van boerenlandvogels.

Faunazaken

Draaiboek Wolf in vergevorderd stadium

Het aangepaste Draaiboek Wolf is in een vergevorderd stadium. In dit draaiboek, een vervolg op het Draaiboek Wolf uit 2015, wordt beschreven hoe om te gaan met gesettelde wolven, wolvenparen en roedels.

Faunazaken

Update: Tegemoetkoming fruitschade door vogels

De provincie Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten