Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Eerst goed gesprek nodig over ganzenbeheer

Een goed gesprek over het huidige ganzenbeleid en -beheer en de kennis hierover tussen provincies, faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties is nodig. Alleen dan kan er een gedragen voorstel komen voor robuust ganzenbeheer in Nederland. Dit staat in het tussenadvies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

Opnieuw muizenplaag in provincie Friesland

Boeren in Friesland hebben opnieuw last van een muizenplaag. Op basis van de Beleidsregel Wet natuurbescherming Friesland wordt geen tegemoetkoming verleend in schade veroorzaakt door aardmuizen en veldmuizen.

Natuur en landschap

150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF

In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.

Faunazaken

Onderzoeksagenda faunazaken 2020-2021 vastgesteld

BIJ12 handelt namens provincies aanvragen voor tegemoetkomingen in faunaschade af. Ook doen we onderzoek hoe schade het beste kan worden voorkomen of bestreden. De onderzoeksagenda voor 2020-2021 is op 31 oktober 2019 vastgesteld door de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Applicaties en beheer

Provincies werken aan nieuw portaal Risicokaart

Waar lopen transportroutes voor gevaarlijke stoffen door Nederland? Waar vind ik essentiële informatie over grote gebouwen met een publieksfunctie in een bepaalde regio? Op Risicokaart.nl - eigendom van provincies - vind je het antwoord. Provincies werken nu samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid aan een nieuw portaal Risicokaart. Dit moet eind 2020 klaar zijn.

Programma aanpak stikstof

AERIUS maandag 21 oktober tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf maandag 21 oktober is het weer mogelijk om een PDF te exporteren na het uitvoeren van een berekening. Ook is dan de ligging van buitenlandse natuurgebieden zichtbaar (omtrek) in de user interface. Om dit mogelijk te maken zijn op maandag 21 oktober vanaf 9.00 uur alle AERIUS producten uit de lucht. Naar verwachting zal AERIUS in de loop van de middag weer beschikbaar zijn.

Programma aanpak stikstof

Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak

Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd.  Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Natuur en landschap

Nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa)

Er is een nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa) vastgesteld: IMNa 5.2 NB2.4 VH1.3. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de productmodellen Natuurbeheer en Vegetatie & Habitats, gebaseerd op een verzameling wijzigingsverzoeken afkomstig van de ketenpartners.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten