Gewasprijzen

Voor graan, gras, peren en appels worden door de directeur van BIJ12 de prijzen vastgesteld. Voor gras gebeurt dit twee keer per jaar en voor de overige producten jaarlijks. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktprijzen. Voor de overige gewassen geldt dat uitgegaan wordt van de KWIN cijfers. KWIN staat voor Kwalitatieve Informatie en wordt gepubliceerd door de Wageningen Universiteit. Deze cijfers hebben zowel betrekking op de hoeveelheid eenheid, de prijs per eenheid, als op de afzetkosten, transportkosten e.d..

Grasland

De bij de taxatie te hanteren verlies in kilogram drogestof per centimeter gras en de prijs per kilogram drogestof wordt door de directeur van BIJ12 vastgesteld en aan het taxatiebureau meegedeeld. Uit praktijkonderzoek blijkt dat één centimeter gras een opbrengst heeft van 120 kilogram droge stof (kg/ds) per hectare. Bij de tweede en latere grassneden is dit dan ook het uitgangspunt. Bij de eerste snede gras werkt dit anders. BIJ12 hanteert dan 150 kg/ds per centimeter per hectare. De 30 kg/ds extra is compensatie voor het kwaliteitsverlies van de grasmat en eventuele onkruidbestrijding. Daarnaast fungeert deze overcompensatie als ‘spaarpotje’ waarmee (een deel van) de kosten voor door- of herinzaai van de grasmat kunnen worden gedekt.

Fruitteelt

Prijzen in de fruitteelt worden jaarlijks door de directeur van BIJ12 vastgesteld op basis van de KWIN Deze link opent in een nieuw tabblad. Bekijk hier de meest recente prijzen voor de meest gangbare fruitsoorten.

Tabel met de fruitteelt – appel en peer (prijzen in euro’s per kg, incl. BTW).
20192020202120222023
Gangbare teelt
Jonagold/Jonagored0,40,50,40,40,5
Red Prince (Jonagold)0,40,50,450,450,5
Elstar0,450,60,550,550,65
Cox’s O.P.0,450,60,750,60,85
Golden Delicious0,40,50,40,450,5
(Schone van) Boskoop0,450,60,550,450,55
Delcorf0,60,70,70,60,85
Junami0,60,70,60,60,65
Rubens0,60,70,60,550,65
Wellant0,60,70,70,60,8
Kanzi0,60,80,80,80,9
Greenstar0,60,70,60,60,65
Alkmene0,70,70,60,7
Elstar Elrosa/extra kleur0,60,60,60,7
Santana0,70,70,70,75
Joly Red0,70,550,450,55
Gala0,60,60,60,7
Tesse Fengapi0,80,80,80,9
Pinova0,50,50,50,6
Dijkmanszoet0,60,65
Elise0,50,6
Elstar Van der Grift0,550,7
Evelina0,60,7
Freya0,650,75
Fuji0,60,65
Maribelle0,60,7
Morgana0,70,75
Rembrandt0,60,65
Sprank0,850,95
SunSpark0,80,9
WUR150,70,8
WUR Twinning0,70,9
Gangbare teelt – peren
Conference0,50,550,650,550,65
Doyenne du Comice0,550,60,80,60,95
Triomphe de Vienne0,50,550,650,50,9
Beurre Hardy0,40,40,50,40,55
Gieser Wildeman0,50,550,650,550,65
Saint Remy0,40,40,50,40,5
B.A. Lucas0,40,450,50,40,5
Sweet Sensation0,60,650,750,70,95
Xenia0,60,60,70,60,75
Concorde0,450,550,450,65
Legipont0,40,50,40,5
Migo0,60,70,70,8
Clapp’s0,40,50,40,5
Williams0,450,550,450,55
Bonne Louise0,450,60,450,6
Gräfin Gepa0,650,70,650,75
Eline0,60,7
Brederode0,550,65
Conference Tiger0,650,7
Verdi0,40,5
Biologische teelt
Biologische appels1,491,51,71,581,71
Biologische peren1,481,51,731,641,75

Akkerbouw

De opbrengst van akkerbouwproducten en enkele akkerbouwmatig geteelde groetengewassen, alsmede de kilogramsprijs van deze producten worden vastgesteld door de directeur van BIJ12. Deze gegevens zijn gebaseerd op de KWIN Deze link opent in een nieuw tabblad (Kwantitatieve Informatie) en worden door BIJ12 aan de taxatiebureaus meegedeeld. Tenzij er sprake is van contractteelt, dient in het taxatierapport gebruik gemaakt te worden van de voorgaande gegevens.

Graszaad

De opbrengstgegevens en de kilogrammen alsmede de prijs wordt door de directeur van BIJ12 vastgesteld op basis van de KWIN Deze link opent in een nieuw tabblad gegevens. Deze gegevens worden door BIJ12 aan de taxatiebureaus meegedeeld. In de taxatierapporten dient van deze gegevens uitgegaan te worden tenzij er sprake is van contractteelt.

Overige producten

Bij producten waar de handel per stuk gaat dient de taxateur aan te geven wat de marktprijs is op het moment dat hij taxeert, dan wel welke prijs dat product aan het eind van de oogst oplevert. Bij afwijking van gemiddelde opbrengstgegevens dient dit gemotiveerd te worden. Er kan van de gemiddelde opbrengst worden afgeweken wanneer sprake is van contactteelt met van te voren vastgestelde prijzen.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Downloads

Drogestofprijzen vers gras 2003 – 2024

Laatst bijgewerkt op: 24-04-2024
Download bestand Drogestofprijzen vers gras 2003 – 2024