Contactgegevens bevoegde gezagen

Vragen over een specifieke casus, vergunning of toestemmingsbesluit kunt u stellen aan uw provincie of het ministerie dat daarvoor bevoegd is. U vindt hun contactgegevens hier.

Contactgegevens bevoegde gezagen

Bevoegd gezag E-mail Telefoon
Provincie Drenthe vth@drenthe.nlDeze link opent in een nieuw tabblad 0592-365555
Provincie Flevoland digitaal loket 0320-265265
Provincie Fryslân wnb@fryslan.frl 058-2928995
Provincie Gelderland provincieloket@gelderland.nl 026-3599111
Provincie Groningen natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl 050-3164911
Provincie Limburg infostikstof@prvlimburg.nl 043-3899999
Provincie Noord-Brabant
(via Omgevingsdienst Brabant Noord)
info@odbn.nl 088-7430000
Provincie Noord-Holland
(via Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord)
postbus@odnhn.nl 088-1021300
Provincie Overijssel overijsselloket@overijssel.nl 038-4998899
Provincie Utrecht wnb@provincie-utrecht.nl 030-2589111
Provincie Zeeland stikstof@zeeland.nl 0118-631011
Provincie Zuid-Holland
(via Omgevingsdienst Haaglanden)
vergunningen@odh.nl 070-2189902
Rijkswaterstaat
(geen bevoegd gezag)
steunpunt-natuur@rws.nl 0800-8002
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wetnatuurbescherming@minlnv.nl