Webinar Natuurdata 26 mei 2023

In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er was daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Het webinar kunt u hier integraal terugkijken.

Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden door de deelnemers, die door de experts zijn beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Het webinar is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.

Bekijk ons webarchief voor de veelgestelde vragenDeze link opent in een nieuw tabblad