Rekenmodule Natuurkwaliteit voor Natuurnetwerk Nederland

De natuurkwaliteit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kan vanaf nu geautomatiseerd worden berekend. Dit is mogelijk via de Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN (RNN) die hieronder te raadplegen is.

Naar de rekenmodule

De RNN wordt momenteel herbouwd en is vanaf 1 januari 2024 tijdelijk niet beschikbaar. 

Waarom deze rekenmodule?

Om de Werkwijze Monitoring op een uniforme, efficiënte en betrouwbare manier uit te kunnen voeren, wordt een groot deel van de analyse van de monitoringsgegevens geautomatiseerd uitgevoerd. Voor het Natuurnetwerk Nederland is hiervoor de rekenmodule ontwikkeld. Met de formele beoordeling via de rekenmodule kunnen de provincies voor hun eigen beoordelingsgebieden vanaf nu eenduidig de natuurkwaliteit berekenen van het SNL-natuurbeheer in Nederland. Met de informele beoordeling is het voor zowel provincies als terreinbeherende organisaties (TBO’s) mogelijk om binnen hun natuurgebieden de effecten van het natuurbeheer op detailniveau te analyseren. Hierdoor wordt bijsturing van natuurbeheer en –beleid makkelijker én beter onderbouwd.

Wat doet de RNN?

De RNN maakt het mogelijk om op een gestandaardiseerde manier met 5 indicatoren (kenmerken van het natuurgebied) de natuurkwaliteit te berekenen. Dit gebeurt op het schaalniveau van een SNL beheertype binnen een beoordelingsgebied. Voor de indicatoren Flora&Fauna en Standplaatsfactoren worden de benodigde gegevens automatisch opgehaald. Voor de overige indicatoren gaat invoeren handmatig op basis van ‘expert knowledge’. Het systeem rekent vervolgens automatisch de kwaliteit van alle beheertypen uit.

Handleiding en hulpmiddelen

Voor het gebruiken van de rekenmodule is de Handleiding Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN versie 1.7Deze link opent in een nieuw tabblad ontwikkeld. In de handleiding staat ook aanvullende informatie over het gebruiken van een aantal voorbeeld-shapes en een URI-koppeltabel, die kunnen helpen bij het uploaden van informele bestanden. Deze shapes en koppeltabel zijn te downloaden onderaan deze pagina. Naast de RNN is er een aanvullend GIS-hulpmiddel (zip-bestand) ontwikkeld met een eigen handleiding. Hiermee kunnen gebruikers beter de ruimtelijke condities bepalen die ingevoerd dienen te worden in de RNN én er kunnen aanvullende analyses met Flora en Fauna data worden gedaan die meer inzicht in de verspreiding van soorten geven.

Downloads

Change log Versienummers RNN – v4-3-2020

Download bestand Change log Versienummers RNN – v4-3-2020

Handleiding Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN versie 1.7

Download bestand Handleiding Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN versie 1.7

Presentaties Gebruikersdag RNN 2017

Download bestand Presentaties Gebruikersdag RNN 2017

Presentatie bijeenkomst RNN – 27 oktober 2016

Download bestand Presentatie bijeenkomst RNN – 27 oktober 2016