L01 Groenblauwe landschapselementen

Bijgewerkt op: 14 december 2023

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse landschapselementen verschenen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie was vaak meerledig: zo dienden dergelijke landschapselementen als perceelscheiding, veekering of drinkwatervoorziening voor het vee maar ze leverden ook gebruikshout op.

Algemene beschrijving

Door de komst van prikkeldraad, de schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers en hectares van deze elementen verdwenen.

Deze landschapselementen vertegenwoordigen vaak een hoge natuurwaarde, doordat veel dieren en planten er beschutting, dekking en voedsel vinden. De lijnvormige landschapselementen worden gebruikt als migratieroute door veel zoogdieren als vleermuizen en das. De blauwe landschapselementen dienen als voortplantingsplaats van amfibieën en insecten. Veel vogels vinden nestgelegenheid in de dichtte begroeiing of juist in de ontstane holtes als gevolg van het intensieve beheer dat bij deze landschapselementen plaatsvindt. Planten en insecten profiteren optimaal van de vele microklimaten die de landschapselementen bieden.

Beheertypen

Dit natuurtype omvat de volgende beheertypen:

 • L01.01 Poel en klein historisch water
 • L01.02 Houtwal en houtsingel
 • L01.03 Elzensingel
 • L01.04 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.05 Knip- en scheerheg
 • L01.06 Struweelhaag
 • L01.07 Laan
 • L01.08 Knotboom
 • L01.09 Hoogstamboomgaard
 • L01.10 Struweelrand (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.11 Hakhoutbosje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.12 Griendje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.13 Bomenrij en solitaire boom (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.14 Rietzoom en klein rietperceel (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.15 Natuurvriendelijke oever (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.16 Bossingel (nieuw per 1-1-2017)

L01 Groenblauwe landschapselementen

 • L01.01 Poel en klein historisch water
 • L01.02 Houtwal en houtsingel
 • L01.03 Elzensingel
 • L01.04 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.05 Knip- en scheerheg
 • L01.06 Struweelhaag
 • L01.07 Laan
 • L01.08 Knotboom
 • L01.09 Hoogstamboomgaard
 • L01.10 Struweelrand (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.11 Hakhoutbosje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.12 Griendje (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.13 Bomenrij en solitaire boom (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.14 Rietzoom en klein rietperceel (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.15 Natuurvriendelijke oever (vervallen per 1-1-2017)
 • L01.16 Bossingel (nieuw per 1-1-2017)