Pachtovereenkomst

Bij uw aanvraag om een tegemoetkoming wordt gevraagd of u de gronden waarop de schadepercelen gelegen zijn in eigendom heeft of dat u deze gronden gepacht heeft.

Wanneer u de gronden gepacht heeft, dan moet u de volledige pachtovereenkomst meesturen bij uw aanvraag. Uw pachtovereenkomst wordt getoetst om te bekijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Als uit uw pachtovereenkomst blijkt dat er aan de gronden landbouwkundige beperkingen of beperkingen ten aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten gesloten zijn, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Immers heeft u dan bij het sluiten van de pachtovereenkomst deze beperkingen en daarmee het risico op faunaschade geaccepteerd. Doorgaans is de faunaschade dan ook verdisconteerd in de pachtprijs. Bij landbouwkundige beperkingen gaat het bijvoorbeeld om het niet gebruiken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, een hoge waterstand en beperkingen ten aanzien van het aantal grootvee eenheden per hectare. Er worden daardoor geen normale opbrengsten gehaald, waarmee bij taxaties wel wordt gerekend.

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nlDeze link opent in een nieuw tabblad.