Provinciale doelenbanken en microdepositiebank

Provinciale stikstofbanken, die door provincies gezamenlijk zijn opgezet, bieden als registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Met ruimte uit de Microdepositiebank hebben provincies een mogelijkheid om initiatieven die zeer weinig stikstofneerslag veroorzaken toch door te laten gaan.

Provinciale doelenbanken

Provinciale stikstofbanken zijn gekoppeld aan de Wnb. Voor alle provinciale stikstofbanken zijn beleidsregels vastgesteld en instellingsbesluiten genomen. De toedeling van stikstofdepositieruimte aan vergunningen kan alleen plaatsvinden als die het doel dient dat in het instellingsbesluit is vastgelegd.

Provincies zorgen voor voldoende vulling én voorkomen dat de initiatieven die gebruik maken van de depositieruimte leiden tot verslechtering van de natuur.

 

Provincies hebben de mogelijkheid om elk een aantal ‘doelenbanken’ op te richten. De doelenbanken bieden stikstofdepositieruimte voor initiatieven van maatschappelijk belang, bijvoorbeeld omdat er banen mee gecreëerd kunnen worden. De stikstofdepositieruimte in de doelenbanken is afkomstig van maatregelen die ergens anders stikstofuitstoot beperken. Dit zijn geen bronmaatregelen die bedoeld zijn voor het verbeteren van de natuur.

Microdepositiebank

We spreken van microdepositie bij een stikstofneerslag van maximaal 0,05 mol per hectare per jaar. Sommige initiatieven veroorzaken een dunne ‘wolk van stikstof’ waardoor zeer kleine hoeveelheden stikstof neerslaan op een groot aantal Natura 2000 gebieden. Voor een initiatiefnemer is het lastig om hiervoor zelf vergunningruimte te organiseren. Met ruimte uit de Microdepositiebank hebben provincies een mogelijkheid om deze initiatieven toch door te laten gaan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me aanmelden voor ruimte uit de provinciale doelenbank of de microdepositiebank?

Dat kan vanaf 30 juni 2022, mits er stikstofdepositieruimte beschikbaar is. Voor stikstofdepositieruimte uit de provinciale doelenbank geldt dat het initiatief moet voldoen aan het doel van de betreffende bank. Voor ruimte uit de Microdepositiebank moet het gaan om microdeposities (een stikstofdepositie van ten hoogste 0,05 mol/ha/jaar). Een aanvraag voor stikstofdepositieruimte uit een stikstofbank verloopt altijd via het bevoegd gezag.

Wat kost het om stikstofdepositieruimte uit de bank te krijgen?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruiken van stikstofdepositieruimte uit de bank.