Aanvragen subsidie opruimen drugsafval

Het aanvragen van een subsidie doet u met onderstaand aanvraagformulier. Het subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Aanvragen subsidie opruimen drugsafval

Rechtspersonen kunnen het aanvraagformulier ondertekenen met een digitale handtekening. U hebt hiervoor eHerkenning Niveau 2+ nodig, met een machtiging voor het ondertekenen van subsidieaanvragen bij provincies. Als u geen eHerkenning gebruikt, kunt u het ingevulde aanvraagformulier afdrukken, ondertekenen en met de vereiste bijlagen mailen naar regelingdrugsafval@bij12.nl.

Ga naar het aanvraagformulier

Meesturen bewijsstukken

Let u erop dat u de volgende bewijsstukken meestuurt:

  • Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer;
  • Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen;
  • Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater dan wel de sanering van de bodem (facturen);
  • Een bewijs van afvoer en verwijdering van het drugsafval dan wel verontreinigde oppervlaktewater (afvoerbon);
  • Een bewijs van sanering van de bodem, als daar sprake van is (saneringsverslag).

Maak van deze stukken een kopie of scan en stuur deze mee met het aanvraagformulier.

Bodemsanering

Na een bodemsanering kunnen chemische resten van synthetische drugs achterblijven. Het is nog onbekend wat daar de gevolgen van zijn op langere termijn. Daarom doet het KWR Water Research InstituutDeze link opent in een nieuw tabblad hier in sommige gevallen extra onderzoek naar. Dit vindt plaats op locaties waar meer dan 35 ton vervuilde grond is afgevoerd of meer dan 5000 liter is geloosd.

Het KWR vraagt betrokkenen of zij op de locatie monsters mogen nemen van de grond en het grondwater, ook als de dumping al wat langer geleden heeft plaatsgevonden. De kennis die KWR hiermee verzamelt, wordt alleen gebruikt voor praktische toepassingen op het gebied van bewaking en verbetering van de waterkwaliteit in ons land. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd naar buiten gebracht.

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuurt u dan een mail naar thomas.ter.laak@kwrwater.nl of erik.emke@kwrwater.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via (085) 486 22 22 of stuur een e-mail naar regelingdrugsafval@bij12.nl.