Monitor faunaschade

Laatste update: 31/05/2024

Je kunt meerdere provincies kiezen, gebruik de Command-toets op Mac of Alt op Windows terwijl je selecteert om meerdere te selecteren.

Disclaimer
De Monitor Faunaschade geeft geen volledig beeld van alle schade veroorzaakt door fauna in Nederland. De verklaring hiervoor is dat niet alle soorten faunaschade voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Daarnaast wordt niet voor alle schades een tegemoetkoming aangevraagd. De Monitor Faunaschade geeft voor soorten die wel voor een tegemoetkoming in faunaschade in aanmerking komen geen volledig beeld. Dit is geen taak van BIJ12, maar een service. Het betreft in de eerste plaats alleen schade aan landbouwgewassen en landbouwhuisdieren.

De opgevraagde informatie is met bronvermelding van BIJ12 vrij te gebruiken. Bij het samenstellen van de inhoud van de Monitor Faunaschade is uiterste zorg nagestreefd, maar BIJ12 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze Monitor Faunaschade beschikbaar is. Aan de informatie die door de Monitor Faunaschade getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van de Monitor Faunaschade kan steeds door BIJ12 zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd. Daarnaast kan de data worden gewijzigd als gevolg van rechtelijke procedures en/of nagekomen betalingen.