Privacyverklaring

BIJ12 is als onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal OverlegDeze link opent in een nieuw tabblad de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies in Nederland. BIJ12 is gevestigd aan de Leidseveer 2 te Utrecht en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27261712. BIJ12 respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Onderdelen privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt het beleid van BIJ12 beschreven met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens die zij verzamelt via de website van BIJ12. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en beheren van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u uw persoonsgegevens in het contactformulier of het klachtenformulier op onze website invult, of wanneer u inlogt op een account worden die gegevens verzonden naar onze servers en daar opgeslagen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wanneer u onze website bezoekt of van onze diensten gebruik maakt, verzamelen wij automatisch de gegevens die, door uw computer of uw (mobiele) apparatuur waarmee u toegang tot onze website heeft, naar ons worden gestuurd.

Deze gegevens omvatten:

  • URL, browsertype en –taal, datum en tijd van het bezoek die worden verzameld via Piwik PRO Analytics Suite; en
  • Informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.

Piwik PRO Analytics Suite

  1. BIJ12 maakt gebruik van Piwik PRO Analytics Suite als analytics-software voor onze website/app en als tool voor toestemmingsmanagement. Piwik PRO Analytics Suite maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.
  2. Hierbij verzamelen wij de volgende gegevens: IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, browser-activiteit en andere gegevens van een bezoeker. Zie de reikwijdte van de door Piwik PRO verzamelde gegevensDeze link opent in een nieuw tabblad. Wij berekenen meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland, Nederland, Verenigde Staten en Hong Kong, Orange in Frankrijk en ElastX in Zweden en de gegevens worden 14/25 maanden bewaard. Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG. Piwik PRO stuurt gegevens over u niet door naar andere subverwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Piwik PRODeze link opent in een nieuw tabblad.

Social media plugins

BIJ12 maakt gebruik van YouTube en andere social media kanalen om beeldmateriaal met haar bezoekers en andere achterban te delen. Sommige van deze derde partijen plaatsen cookies om hun diensten te kunnen leveren, als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. BIJ12 probeert de hoeveelheid geplaatste cookies door deze social media zoveel mogelijk te beperken.

Grondslag en doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van de uitvoering van een overeenkomst, op basis van uw toestemming, het gerechtvaardigd belang van BIJ12 of in het kader van de uitvoering van een wettelijke taak. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in het geval BIJ12 voor een provincie werkzaamheden uitvoert. Daarnaast gebruiken wij de gegevens die via de website worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren, om onder meer meldingen of klachten af te handelen, voor onze communicatiestrategie en blogposts.

Delen met anderen

BIJ12 kan derden inschakelen die voor haar de verwerkingen van uw persoonsgegevens beveiligen, technisch beheer- en/of IT-onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld de website uitvoeren. Wanneer BIJ12 door derden verwerkingen laat uitvoeren sluit zij met die partijen verwerkersovereenkomsten. Dit doet zij om te waarborgen dat de verwerkingen veilig plaatsvinden en verwerkers afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.

Beveiliging

BIJ12 neemt in overeenstemming met de AVG, verschillende maatregelen om uw persoonsgegevens op een veilige manier te kunnen verwerken. Zo worden door BIJ12 alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, tegen verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen wijziging of onbedoelde openbaarmaking te beschermen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door BIJ12 niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze verzamelt. De termijnen die BIJ12 in acht neemt kunnen, wanneer BIJ12 op grond van (nieuwe of andere) wettelijke bepalingen daartoe verplicht wordt, worden verlengd.

Contact en rechten van betrokkenen

Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft, of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van BIJ12,
e-mailadres: privacy@bij12.nlDeze link opent in een nieuw tabblad

U kunt daar ook terecht wanneer u een verzoek wilt doen tot inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens, wanneer u een beperking van verwerking of bezwaar bij verwerking van de gegevens wilt indienen, of wanneer u uw persoonsgegevens wil laten overdragen.

Als u daarover een klacht heeft, horen we dat graag. U kunt hiervoor, en voor andere vragen hieromtrent, terecht bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Vereniging Interprovinciaal Overleg, e-mailadres: fg@bij12.nl. We onderzoeken met u of we tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilig emailverkeer BIJ12

BIJ12 wordt als uitvoeringsorganisatie van de provincies aangemerkt als ketenpartner van de overheid. Dit betekent dat een informatiebeveiligingsbeleid  wordt gevoerd met extra beveiligingsmaatregelen. In de uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld het Rijk en andere ketenpartners zoals de waterschappen en gemeenten beveiligt BIJ12 alle e-mailverkeer met end-to-end-encryptie.

Wijziging

BIJ12 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment wanneer dat nodig is te wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023.