Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH)

Bijgewerkt op: 19 december 2023

In Nederland zijn het Rijk, de provincies en terreinbeherende organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid en – monitoring.

Over de NDVH

Een belangrijk onderdeel bij monitoring zijn de habitattypekaarten en vegetatiekarteringen. Deze worden gebruikt om de kwaliteit van de natuur te bepalen.

In de Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH) zullen straks alle actuele habitattypekaarten, vegetatiekarteringen en leefgebiedkaarten van alle provincies in Nederland worden opgeslagen.

Ga hier naar de applicatie (NDVH.nl)Deze link opent in een nieuw tabblad

Stand van zaken

Start met habitattypekaarten

Het onderdeel habitattypekaarten is nu klaar voor gebruik. Momenteel zijn Rijk en provincies bezig met het uploaden van de kaarten in de NDVH. Later volgen de vegetatiekarteringen en de leefgebieden. De vegetatiekarteringen en habitattypekaarten worden op een kaart getoond en zijn als GIS-bestand te downloaden in de NDVH-applicatie.

Nog niet alle kaarten beschikbaar

Omdat op dit moment nog gewerkt wordt aan het uploaden van habitattypekaarten, kan het zijn dat de kaart die u zoekt nog niet beschikbaar is. Wilt u nu alvast inzage in deze kaart, neem dan contact op met de instantie die hiervoor verantwoordelijk is. Informatie hierover is te vinden op de website https://natura2000.nl/gebiedenDeze link opent in een nieuw tabblad.

Instructies voor het uploaden van habitattypekaarten

Het is belangrijk dat alle gegevens op uniforme wijze worden aangeleverd. Gebruik daarom de volgende hulpmiddelen: