Regeling en verordening

BIJ12 beheert voor de provincies twee model-verordeningen die vallen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap: de model-Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL’16) en de model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Deze modellen dienen als basis voor het opstellen van provinciale subsidieregelingen. De regelingen die door provincies worden vastgesteld vormen de juridische grondslag voor subsidieverstrekking. Deze regelingen staan niet op de website van BIJ12, maar op de provinciale websites.

Bekijk de subsidies voor: