Subsidie aanvragen - Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Voor het aanvragen van subsidies onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap kunt u terecht bij uw provincie. BIJ12 ondersteunt provincies in de gehele beleids- en beheercyclus van het SNL, maar verstrekt zelf geen subsidies.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik zien of ik voor mijn terrein subsidie kan aanvragen?

In het natuurbeheerplan van uw provincie is zichtbaar welke beheertypen in aanmerking komen voor subsidie. Wilt u zien welke percelen het betreft, open dan de applicatie SNL2.0. Op de kaart is zichtbaar wat er in het natuurbeheerplan is afgesproken per terrein.

Kan ik via BIJ12 een SNL-subsidie aanvragen?

Nee, BIJ12 verstrekt geen subsidies onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. BIJ12 ondersteunt provincies in de gehele beleids- en beheercyclus van het SNL. U vraagt de subsidie aan bij uw provincie