Vergunningaanvraag indienen

Voor het verlenen van een vergunning beoordeelt het bevoegd gezag, gemeente of provincie, of negatieve effecten op natuurdoelen binnen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

Waar vraag ik een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit (natuurvergunning) aan?

Bij uw provincie via het Omgevingsloket. De hoofdregel voor het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit is dat dit bij de provincie gebeurt waarbinnen de activiteit geheel of grotendeels plaatsvindt. De provincie neemt alle Natura 2000-gebieden waarop de activiteit een depositie-effect heeft mee in de besluitvorming. Als er ook depositie buiten haar provincie is, dan worden die gebieden ook meegenomen.

Zijn er uitzonderingen?

In paragraaf 4.1.3 van het Omgevingsbesluit zijn uitzonderingen genoemd, waarbij de natuurvergunning bij een minister moet worden aangevraagd.

Waar vraag ik een Omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten, waaronder een Natura 2000-activiteit?

Als u een meervoudige omgevingsvergunning aanvraagt waarbij de Natura 2000-activiteit één van de activiteiten is, dan wordt de vergunning in de regel bij de gemeente aangevraagd. De gemeente zal vervolgens aan de provincie (of aan de minister als die bevoegd gezag is) om advies en instemming (voorheen: de verklaring van geen bedenkingen) vragen voor die activiteit. Sinds 1 januari 2024 controleert de gemeente niet langer of ook een vergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig is (voorheen: de aanhaakverplichting). Die verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer.

Als u een vergunning nodig heeft voor meerdere activiteiten, is het ook mogelijk om de vergunning voor de Natura 2000-activiteit apart aan te vragen, bijvoorbeeld omdat u eerst zeker wil weten dat die specifieke activiteit vergunbaar is voordat u de andere vergunningen aanvraagt.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het – na het indienen van de aanvraag – voordat er een besluit is?

De beslistermijn voor een natuurvergunning is 13 weken, met een mogelijke verlenging van 7 weken. In het geval dat de natuurtoestemming deel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning geldt een beslistermijn van 26 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken.