Presentatie AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) bij Waterwijzer Landbouw gebruikersdag

Gepubliceerd op: 14 november 2023

Op 2 november 2023 vond de gebruikersdag van de Waterwijzer Landbouw (WWL) plaats. De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) verzorgde deze dag een presentatie over het onderzoek naar de verschillen tussen twee varianten van de WWL. De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van schade aan landbouwgewassen als gevolg van onder andere de hydrologische condities.

Gewassen stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, verandering hiervan zorgt voor een wijziging in gewasopbrengst. De hydrologische condities kunnen wijzigen door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat.

Onderzoek naar het gebruik van de Waterwijzer Landbouw

De ACSG heeft onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Waterwijzer Landbouw bij schadeberekeningen als gevolg van droogteschade. In het verleden werden de gewasschades door ACSG berekent met de TCGB-tabel (Tabel van de Technische Commissie Grondwater Beheer).

De commissie van de ACSG heeft eerder al besloten om voor nieuwe schadeberekeningen uit te gaan van de WWL. Echter de specifieke variant van de WWL was nog niet vastgesteld. Het uitgevoerde onderzoek bevat de rekenresultaten van diverse doorrekeningen. Op basis hiervan heeft de commissie besloten om in principe schadeberekeningen in de toekomst uit te voeren met WWL variant Regionaal.

In 2024 wordt een besluit genomen over hoe de schadeberekeningen concreet worden uitgevoerd door de ACSG. Bijvoorbeeld voor welke periode de schadeberekeningen worden uitgevoerd en hoe een wisselend landgebruik wordt meegenomen.

Rapport van het onderzoek

Zoals afgesproken publiceren we hierbij de rapportage van het Onderzoek gebruik WaterWijzer Landbouw bij schadeberekeningenDeze link opent in een nieuw tabblad, om zo de resultaten voor iedereen beschikbaar te maken.

Gerelateerd nieuws