Nieuwe methode voor schadeberekeningen aan landbouwgewassen

Gepubliceerd op: 31 juli 2023

De Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft besloten om de regionale versie van de Waterwijzer Landbouw (WWL) te gebruiken voor het berekenen van schade aan landbouwgewassen. Dit komt in plaats van de oude methode met Technische Commissie Grondwater Beheer (TCGB) tabellen.

Illustratie zo werkt de ACSG

Zo werkt de ACSGDe Waterwijzer Landbouw kent meerdere methodesDeze link opent in een nieuw tabblad om landbouw schade te bepalen. Op basis van onderzoek van de ACSG blijkt dat de WWL regionaal op perceelsschaal een hogere betrouwbaarheid van de schade geeft ten opzichte van de WWL tabel. Daarom heeft de ACSG gekozen voor het gebruik van WWL regionaal als basis voor het berekenen van schade aan landbouwgewassen.

Als de beschikbare invoergegevens niet toereikend zijn, kan nog worden teruggevallen op de WWL tabel. Met de keuze voor de WWL regionaal volgt de ACSG een methode die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. En die steeds opnieuw gebruikt kan worden voor het afhandelen van schades in de landbouwsector.

Onderzoek om nauwkeurigheid te verbeteren

Gebleken is dat de nauwkeurigheid van de resultaten sterk afhangt van de kwaliteit van de invoergegevens. Om de nauwkeurigheid van WWL regionaal te vergroten, gaat de ACSG aanvullend onderzoek doen naar de kwaliteit van de absolute grondwaterstanden. Ook wordt er een nieuw protocol opgesteld om de werkwijze met WWL regionaal te beschrijv. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de weersafhankelijke schadeberekeningen.

Over AdviesCommissie Schade Grondwater

Onttrekking van grondwater kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, bomen of gebouwen. De schade kan verhaald worden op de veroorzaker, bijvoorbeeld een waterwinbedrijf. De provincie is, als er sprake is van een vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie, volgens de Waterwet verplicht op verzoek van de gedupeerde een onderzoek te doen naar het verband tussen de schade en de onttrekking. Om vast te stellen of de schade wordt veroorzaakt door de onttrekking of infiltratie en wat omvang van de schade is, schakelen provincies de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater in. Bij dit onderzoek hoort ook een advies over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de provincies.

 

Gerelateerd nieuws