Schade aan een huis of gebouw? Dit kan komen door onttrekking van grondwater, maar dit hoeft niet

Gepubliceerd op: 26 juni 2023

Gebouwen of huizen kunnen schade oplopen door onttrekking van grondwater. Er ontstaan dan bijvoorbeeld scheuren of verzakkingen. Maar soms kan schade aan een gebouw ook een andere oorzaak hebben. De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) onderzoekt dit. In een infographic leggen we uit hoe dit zit.

De ACSG heeft als taak om namens provincies te onderzoeken of een vergunde onttrekking van grondwater, bijvoorbeeld door een drinkwaterbedrijf, schade heeft veroorzaakt aan landbouwgrond of onroerend goed zoals gebouwen. Deze onderzoeken zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. Wanneer de ACSG een onderzoek start, wil dit niet meteen zeggen dat een gedupeerde altijd recht heeft op vergoeding van de schade. Soms krijgt u niets of maar een deel van de schade vergoedt. De ACSG moet eerst onderzoeken of onttrekking van grondwater de oorzaak is van de schade. Is dit niet zo, dan stopt het onderzoek. Is dit wel zo, dan wordt ook gekeken of er nog andere oorzaken voor de schade zijn. Vervolgens berekent de ACSG welk percentage van de schade door de grondwateronttrekking wordt veroorzaakt en welke percentage door andere oorzaken.

Infographic over gebouwschade door grondwateronttrekking

Infographic over gebouwschade door grondwateronttrekking

Bekijk in de infographic hoe dit zit Kijk voor meer informatie op de site van de ACSG

Gerelateerd nieuws