Procesbeschrijvingen SNL

In het landelijke Subsidiestelsel Natuur en Landschap werken provincies, (agrarische) beheerders, RVO en BIJ12 samen bij de uitvoering van het SNL. Een gestroomlijnde uitvoering is cruciaal omdat de acties van de verschillende partijen nauw met elkaar samenhangen: vertraging bij de ene partij leidt al snel tot problemen bij andere. Daarmee komen processen bij betrokkenen onder een (veel) grotere tijdsdruk te staan dan noodzakelijk is, en kan uiteindelijk risico ontstaan voor de daadwerkelijke subsidiering van het natuurbeheer.

Over de procesbeschrijvingen

Sinds het najaar van 2014 zijn procesbeschrijvingen opgesteld over de uitvoering van het (agrarisch) natuurbeheer en de Catalogus Groenblauwe Diensten, waarvan een aantal tussentijds is herzien. Daardoor wordt een effectieve en efficiënte uitvoering van het natuurbeheer door alle partijen gezamenlijk sterk bevorderd.

Het doel is om per thema in één oogopslag helder te maken, welke partijen op welke momenten in de diverse processen welke actie(s) uitvoeren. Data die zijn weergegeven in groen zijn van belang voor alle partijen, en geven de belangrijkste stappen weer die gezet moeten worden.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Catalogus Groenblauwe Diensten (CGBD)