Nieuws in Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Project ANLb 2.0: optimaliseren uitvoering Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 gestart om de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zodat het agrarisch natuurbeheer leuker en makkelijker wordt. En zodat het beheer bijdraagt aan meer biodiversiteit en soortenrijkdom: meer doelsoorten van internationaal belang in het agrarisch gebied. Dit wordt samen, gebiedsgericht en lerend opgepakt.
Lees verder

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Drie ANLb-succesfactoren van Natuurrijk Limburg

In Limburg hebben ze niet stilgezeten sinds de invoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). “Wandelaars zien de veranderingen in het landschap en de deelnemers zijn enthousiast over de eerste resultaten. Eén van de grote succesfactoren is volgens Harm Kossen van collectief Natuurrijk Limburg dat zij samen met de boeren ‘over het hek’ kijken en aansturen op resultaat met inzet van kennis van boer en ecoloog.
Lees verder

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie

Stikstofdepositie is naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt. De recente inzichten over bedreigingen voor de biodiversiteit en wegen naar herstel zijn nu gebundeld in een themanummer van het tijdschrift Biological Conservation.
Lees verder

Alle nieuws binnen Natuur en Landschap