Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen is van groot belang om de gevolgen van klimaatverandering en de impact hiervan op mens en milieu te beperken. Broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O), houden warmte vast in de atmosfeer en dragen bij aan het versterkte broeikaseffect, wat leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit veroorzaakt klimaatverandering. Verder kan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen bijdragen aan het terugdringen van luchtvervuiling en de instandhouding en versterking van een gezond ecosysteem.

Gerelateerde kennis