Klimaatbeheergebieden zijn gericht op waterberging, het vasthouden van water en het opvangen van waterpieken en verzilting. Daarnaast wordt er ingezet op het vastleggen van CO2 en het reduceren van broeikasgassen. Het gaat hier met name om bodemmaatregelen. De categorie klimaat draagt bij aan het behalen van doelen uit de nationale klimaatadaptatiestrategie, het klimaatakkoord en de bossenstrategie.

Gerelateerde kennis