Bestrijden

Koppeling Faunaschade.nl en MijnFaunazakenBIJ12.nl

U heeft van ons bericht ontvangen met het verzoek om een koppeling te maken met faunaschade.nl, oftewel het FaunaSchade Registratiesysteem (SRS), zodat wij de bejaaggegevens in kunnen zien. We hebben een aparte pagina gemaakt met vragen en antwoorden over het koppelen van de systemen.

Veelgestelde vragen

Het e-mailadres en KVK-nummer zijn gelijk maar toch werkt het niet, hoe kan dat?

Belangrijk is dat de nummers exact gelijk zijn en dat ook eventuele nullen voor het KVK-nummer worden meegenomen. Als ze wel 100% overeenkomen is er een ander probleem, we vragen u dan contact op te nemen met de webmaster. Klik op deze link en kies vervolgens voor ‘NatuurNetwerk (webmaster)’.  Na wijzigingen is het verstandig om eerst even uit te loggen en opnieuw in te loggen. Daarmee worden de wijzigingen sneller verwerkt in het systeem.

Hoe kan ik zien of de koppeling van de systemen gelukt is?

Door in te loggen in faunaschade.nl (SRS) en onder het tabblad tegemoetkomingsaanvragen (in de rode balk) te kijken. Bij het betreffende TKA kunt u zien wat de ”Status verwerking” is. Als de status “Akkoord” is bent u klaar en is uw aanvraag gekoppeld. Als de status verwerking “Nieuw” is dan is het koppelen nog niet gelukt.

Ik heb nog geen account in SRS, hoe krijg ik dat?

Indien u nog geen account heeft in SRS kunt u via faunaschade.nl een account aanmaken. Gebruik hierbij hetzelfde e-mailadres en KVK-nummer dat bekend is in MijnFaunazaken. Nadat de gegevens in SRS gelijk zijn aan de gegevens in MijnFaunazaken wordt er automatisch een verbinding gemaakt tussen beide systemen. Volg verder de stappen zoals beschreven in het stappenplan.

Ik heb een e-mail ontvangen waarin staat dat ik geen account heb bij SRS echter heb ik die wel. Hoe zit dat?

U heeft de e-mail ontvangen omdat wij hebben geprobeerd uw aanvraag te koppelen aan een account in SRS maar dit niet is gelukt. Voor het vinden van het account zoekt het systeem op twee gegevens, het e-mailadres én het KVK-nummer. Als één van beide niet overeenkomt met gegevens in SRS is er geen koppeling.

Het is dus van belang dat zowel het e-mailadres en het KVK-nummer in beide systemen gelijk is. Verzoek is om in SRS hetzelfde e-mailadres en KVK-nummer in te voeren als welke is gebruikt in MijnFaunazaken voor het indienen van een tegemoetkomingaanvraag.

Nadat de gegevens in SRS gelijk zijn aan de gegevens in MijnFaunazaken wordt er automatisch een verbinding gemaakt tussen beide systemen.

Volg verder de stappen zoals beschreven in het stappenplan.

Waarom krijg ik deze vraag nu?

U heeft deze vraag nu ontvangen, omdat de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de twee systemen kortgeleden tot stand is gekomen. Bij iedere nieuwe aanvraag krijgt u tijdens het indienen van de tegemoetkomingsaanvraag de vraag of uw de gegevens wil koppelen bij het indienen van de aanvraag. De handeling die wij nu van u vragen is dus niet nogmaals nodig.

Ik heb dit verzoek nog nooit eerder gehad, waarom krijg ik het?

Om uw aanvraag te toetsen heeft BIJ12 bejaaggegevens nodig om te zien of u de schadeveroorzakende soort voldoende heeft bestreden (bejaagacties). Deze gegevens zijn beschikbaar in het schaderegistratiesysteem, maar kunnen niet zonder uw goedkeuring gedeeld worden. Om het voor u voor deze en toekomstige tegemoetkomingsaanvragen makkelijker te maken is samenwerking gezocht met faunaschade.nl. Als u toestemming verleent middels de door ons verstrekte link of het stappenplan dan kunnen medewerkers BIJ12 de gegevens daar zelf ophalen en heeft u daar geen omkijken meer naar. De koppeling tussen de systemen was pas gereed nadat de meeste aanvragen waren ingediend. Vanaf volgend jaar wordt de goedkeuring op voorhand (bij het indienen van een aanvraag) gevraagd.

Visualisatie van het proces toestemmingsverlening aan MijnFaunazaken om bejaaggegevens in te zien.

Figuur 1. proces toestemmingsverlening aan MijnFaunazaken om bejaaggegevens in te zien.

*Indien u niet bekend bent in SRS kan de koppeling niet tot stand komen. U moet uw e-mailadres en/of KVK-nummer aanpassen, zodat ze in beide systemen overeenkomen.

Stappenplan voor toestemmingverlening inzien bejaaggegevens door BIJ12

Hieronder ziet u de stappen die u kunt doorlopen in faunaschade.nl (SRS) om de toestemming te verlenen, zodat BIJ12 uw bejaaggegevens in kan zien.

1. Klik op de meegestuurde link of log in op faunaschade.nl. Als u net uw account heeft aangemaakt dan bent u al ingelogd.

Stappenplan-bejaaggegevens-Faunaschade.nl-stap-1

2. Als u de link heeft gebruikt. Dan komt u direct in het accordeer scherm van stap 4. Is dit niet het geval dan klikt u op de menu-optie “Tegemoetkomingsaanvragen”.

Stappenplan-bejaaggegevens-Faunaschade.nl-stap-2

3. Klik op het vergrootglas om naar accorderen TKA scherm te gaan:

Stappenplan-bejaaggegevens-Faunaschade.nl-stap-3-deel-2

4. Klik rechts onderaan het scherm op akkoord geven of afkeuren. Als de status van de aanvraag is aangepast naar “Akkoord” bent u klaar en is uw aanvraag gekoppeld. Als de status verwerking “Nieuw” is dan is het koppelen nog niet gelukt.

Let op:

Als u afkeurt moet u alsnog de bejaaggegevens per e-mail aan (laten) leveren. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om voor deze optie te kiezen. Het akkoord geven of afkeuren doet u per tegemoetkomingsaanvraag (TKA).

Stappenplan-bejaaggegevens-Faunaschade.nl-stap-3