Koppeling Faunaschade.nl en MijnFaunazakenBIJ12.nl

U heeft van ons bericht ontvangen met het verzoek om een koppeling te maken met faunaschade.nlDeze link opent in een nieuw tabblad, oftewel het FaunaSchade Registratiesysteem (SRS), zodat wij de bejaaggegevens in kunnen zien. We hebben een aparte pagina gemaakt met vragen en antwoorden over het koppelen van de systemen.

Veelgestelde vragen

Ik heb dit verzoek nog nooit eerder gehad, waarom krijg ik het?

Om uw aanvraag te toetsen heeft BIJ12 bejaaggegevens nodig om te zien of u de schadeveroorzakende soort voldoende heeft bestreden (bejaagacties). Deze gegevens zijn beschikbaar in het schaderegistratiesysteem, maar kunnen niet zonder uw goedkeuring gedeeld worden. Om het voor u voor deze en toekomstige tegemoetkomingsaanvragen makkelijker te maken is samenwerking gezocht met faunaschade.nl. Als u toestemming verleent middels de door ons verstrekte link of het stappenplan (zie onderaan deze pagina) dan kunnen BIJ12-medewerkers de gegevens daar zelf ophalen en heeft u daar geen omkijken meer naar. De koppeling tussen de systemen was pas gereed nadat de meeste aanvragen waren ingediend. Vanaf volgend jaar wordt de goedkeuring op voorhand (bij het indienen van een aanvraag) gevraagd.

Visualisatie van het proces toestemmingsverlening aan MijnFaunazaken om bejaaggegevens in te zien. Het systeem is bedoeld voor grondgebruikers die schade aan hun gewassen hebben door dieren, en een tegemoetkoming in de schade willen aanvragen. De 4 stappen: 1. De grondgebruiker vult het e-mailadres en KvK-nummer in via MijnFaunazaken van BIJ12. Dit wordt doorgegeven aan Natuurnetwerk, faunaschade.nl, FRS en SRS. 2. Natuurnetwerk, faunaschade.nl, FRS en SRS geven aan of de grondgebruiker bekend is. 3. MijnFaunazaken van BIJ12 koppelt het aanvraagnummer aan het nummer van de grondgebruiker in SRS. 4. BIJ12-medewerkers kunnen de bejaaggegevens inzien om de aanvraag te toetsen.

Figuur 1. Proces toestemmingsverlening aan MijnFaunazaken om bejaaggegevens in te zien.

*Indien u niet bekend bent in SRS kan de koppeling niet tot stand komen. U moet uw e-mailadres en/of KVK-nummer aanpassen, zodat ze in beide systemen overeenkomen.

Waarom krijg ik deze vraag nu?

U heeft deze vraag nu ontvangen, omdat de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de twee systemen kortgeleden tot stand is gekomen. Bij iedere nieuwe aanvraag krijgt u tijdens het indienen van de tegemoetkomingsaanvraag de vraag of uw de gegevens wil koppelen bij het indienen van de aanvraag. De handeling die wij nu van u vragen is dus niet nogmaals nodig.

Ik heb een e-mail ontvangen waarin staat dat ik geen account heb bij SRS echter heb ik die wel. Hoe zit dat?

U heeft de e-mail ontvangen omdat wij hebben geprobeerd uw aanvraag te koppelen aan een account in SRS maar dit niet is gelukt. Voor het vinden van het account zoekt het systeem op twee gegevens, het e-mailadres én het KVK-nummer. Als één van beide niet overeenkomt met gegevens in SRS is er geen koppeling.

Het is dus van belang dat zowel het e-mailadres en het KVK-nummer in beide systemen gelijk is. Verzoek is om in SRS hetzelfde e-mailadres en KVK-nummer in te voeren als welke is gebruikt in MijnFaunazaken voor het indienen van een tegemoetkomingaanvraag.

Nadat de gegevens in SRS gelijk zijn aan de gegevens in MijnFaunazaken wordt er automatisch een verbinding gemaakt tussen beide systemen.

Volg verder het stappenplan (zie onderaan deze pagina).

Ik heb nog geen account in SRS, hoe krijg ik dat?

Indien u nog geen account heeft in SRS kunt u via faunaschade.nlDeze link opent in een nieuw tabblad een account aanmaken. Gebruik hierbij hetzelfde e-mailadres en KVK-nummer dat bekend is in MijnFaunazakenDeze link opent in een nieuw tabblad. Nadat de gegevens in SRS gelijk zijn aan de gegevens in MijnFaunazaken wordt er automatisch een verbinding gemaakt tussen beide systemen. Volg verder het stappenplan (zie onderaan deze pagina).

Een week tijd is kort, moet ik binnen een week goedkeuren?

Dat klopt, een week is (te) kort. Dat heeft met de beveiliging te maken. In de e-mail is een link opgenomen die maar één week geldig is en u direct doorstuurt naar uw perceelgegevens in SRS. U kunt echter na die week goedkeuren door in te loggen in SRS en onder het tabblad tegemoetkomingsaanvragen (in rode balk) akkoord te gaan. De kolom ”Status verwerking” verandert dan van “Nieuw” naar “Akkoord”.

Het voorbeeld van het scherm in SRS waar u de status van uw koppeling kunt zien.

Het voorbeeld van het scherm in SRS waar u de status van uw koppeling kunt zien. Omcirkeld is de kolom ‘Status verwerking’ en het veld ‘Akkoord’.

De link werkt niet meer, wat moet ik nu doen?

Als de link niet meer werkt kunt u via het stappenplan (zie onderaan deze pagina) de koppeling goedkeuren.

Ik heb mijn KVK of e-mailadres aangepast. Hoe kan ik dat gegevens dan koppelen?

Via het stappenplan (zie onderaan deze pagina) kunt u de gegevens koppelen.

Hoe kan ik zien of de koppeling van de systemen gelukt is?

Door in te loggen in faunaschade.nlDeze link opent in een nieuw tabblad (SRS) en onder het tabblad tegemoetkomingsaanvragen (in de rode balk) te kijken. Bij het betreffende TKA kunt u zien wat de ”Status verwerking” is. Als de status “Akkoord” is bent u klaar en is uw aanvraag gekoppeld. Als de status verwerking “Nieuw” is dan is het koppelen nog niet gelukt.

Scherm in SRS waar u kunt ziet wat de status is van de koppeling

Voorbeeld van het scherm in SRS waar u kunt ziet wat de status is van de koppeling

Stappenplan voor toestemmingverlening inzien bejaaggegevens door BIJ12

Hieronder ziet u de stappen die u kunt doorlopen in faunaschade.nl (SRS) om de toestemming te verlenen, zodat BIJ12 uw bejaaggegevens in kan zien.

1. Klik op de meegestuurde link of log in op faunaschade.nl. Als u net uw account heeft aangemaakt dan bent u al ingelogd.

Printscreen van het startscherm van faunaschade.nl.

2. Als u de link heeft gebruikt, komt u direct in het accordeerscherm van stap 4. Is dit niet het geval dan klikt u op de menu-optie “Tegemoetkomingsaanvragen”.

Printscreen met pijl naar de knop "Tegemoetkomingsaanvragen" op faunaschade.nl. "Tegemoetkomingsaanvragen" is de derde knop in de rode menubalk bovenin, na "Machtigingen".

3. Klik op het vergrootglas om naar accorderen TKA scherm te gaan:

Printscreen van een overzicht van tegemoetkomingsaanvragen. Het vergrootglas bevindt zich in de eerste kolom.

4. Klik rechts onderaan het scherm op akkoord geven of afkeuren. Als de status van de aanvraag is aangepast naar “Akkoord” bent u klaar en is uw aanvraag gekoppeld. Als de status verwerking “Nieuw” is dan is het koppelen nog niet gelukt.

Let op:

Als u afkeurt moet u alsnog de bejaaggegevens per e-mail aan (laten) leveren. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om voor deze optie te kiezen. Het akkoord geven of afkeuren doet u per tegemoetkomingsaanvraag (TKA).

Printscreen van een overzicht van accorderingsverzoeken. In de vijfde kolom staat de "Status verwerking" met daarin per aanvraag de status "Nieuw", "Akkoord" of "Afgekeurd".