Openstellingsbesluiten SNL

In het provinciale openstellingsbesluit staat of de subsidie wordt opengesteld en hoeveel subsidie beschikbaar is (subsidieplafonds).

Het model-openstellingsbesluit

Het model openstellingsbesluit stellen de provincies gezamenlijk op. De uitwerking van het provinciale openstellingsbesluit verschilt per provincie.

Aanvraagperiode SNL

  • De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.
  • De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in de periode juni tot en met oktober. De periode kan per provincie verschillen.

In onderstaand overzicht ziet u welke aanvraagperiode voor uw provincie geldt.

Actueel overzicht provinciale openstellingsbesluiten

Groningen

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor de aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Groningen geen openstelling.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Fryslân

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Fryslân nog niet bekend.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Drenthe

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Drenthe nog niet bekend.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Overijssel

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Overijssel: 8 juli tot en met 8 augustus 2020.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Gelderland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Gelderland: 15 juli tot en met 14 augustus 2020

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Utrecht

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Utrecht: 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december

Flevoland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor de aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Flevoland geen openstelling.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Noord-Holland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Noord-Holland: 1 oktober tot en met 15 oktober 2020. LET OP: Aanvragen kunnen alleen schriftelijk bij de provincie worden ingediend.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 1 november tot en met 31 december.

Zuid-Holland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Zuid-Holland nog niet bekend.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor SKNL is van 1 januari tot en met 30 september 2023.

Zeeland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Zeeland: 28 september tot en met 2 oktober 2020.

Openstellingsbesluit SNL en ANLb 2021 – Zeeland

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Noord-Brabant

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Noord-Brabant nog niet bekend.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Limburg

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor de aanvraagperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in Limburg geen openstelling.

Natuurbeheer

De aanvraagperiode voor Natuurbeheer is van 15 november tot en met 31 december.

Gerelateerd aan dit bericht

Staat er geen link naar het openstellingsbesluit van uw provincie? Dan is het openstellingsbesluit nog niet gepubliceerd en/of nog niet bij ons bekend. Neem in dit geval contact op met uw provincie voor meer informatie.

Downloads gerelateerd aan dit bericht