Provincies akkoord met vernieuwing applicaties IBIS en ArcheoDepot

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 4 oktober 2023 ingestemd met de herbouw van de applicaties IBIS en ArcheoDepot. Ook is besloten de activiteiten voor de applicatie Provisa stop te zetten. De informatieproducten zijn eigendom van provincies en in beheer van BIJ12. 

BIJ12 heeft in het verleden een aantal bestaande provinciale informatieproducten in beheer genomen die gebaseerd zijn op verschillende en inmiddels verouderde technologieën. Voorbeelden daarvan zijn IBISDeze link opent in een nieuw tabbladArcheoDepotDeze link opent in een nieuw tabblad en Provisa. Het zijn alle drie verouderde informatieproducten die duur zijn in het beheer en niet meer voldoen aan de huidige security-eisen.

Doel van de applicaties

IBIS is een applicatie voor het beheren en het publiceren van actuele en historische gegevens van alle bedrijventerreinen in Nederland. In ArcheoDepot wordt informatie over opgegraven (roerende) archeologische monumenten bewaard. Provisa (Provinciale Selectielijst Archieven) ontsluit provinciale selectielijsten van archieven voor dagelijks gebruik binnen de provincies en voor de publicatie naar het publiek. Provisa is al twee jaar offline vanwege beveiligingsissues. In de afgelopen periode is vanuit de provincies onvoldoende urgentie gebleken om ook deze applicatie nieuw te bouwen. Vandaar dat besloten is de activiteiten voor Provisa stop te zetten.

Toekomstbestendig

ArcheoDepot en IBIS worden wel vernieuwd. Dit gebeurt binnen BIJ12 vanuit het programma Vereenvoudigen en Uniformeren IV-landschap. Hierbij worden nieuw te bouwen informatieproducten op grond van een basisinfrastructuur ontwikkeld en beheerd. De basisinfrastructuur bestaat uit herbruikbare onderdelen die gekozen zijn in afstemming met de provincies. Ze voldoen aan de geldende security-eisen. Het ontwikkelen doet BIJ12 op zo’n manier dat de informatieproducten overdraagbaar zijn naar een ander platform, mocht dat in de toekomst noodzakelijk zijn. Dit levert een toekomstbestendig, veilig, kostenefficiënt en beheersbaar informatielandschap op. BIJ12 heeft volgens deze methodiek de afgelopen jaren al een aantal nieuwe informatieproducten gebouwd, waaronder de Informatiekaart NatuurDeze link opent in een nieuw tabblad.

Planning

De herbouw van ArcheoDepot en IBIS is inmiddels gestart. Dit gebeurt volgens de Agile werkmethode in nauwe samenwerking met provincies en gebruikers.  De herbouw heeft voor provincies verschillende voordelen. Zo besparen ze kosten door gezamenlijk te investeren in de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur. Ook worden provincies ontzorgd in de uitvoering van operationele taken rond het verzamelen, beheren, monitoren en visualiseren van data. Door gebruik te maken van de infrastructuur van BIJ12 voldoen provincies aan de eisen en standaarden voor architectuur en informatiebeveiliging. Een ander voordeel is dat data van de 12 provincies op een uniforme en toegankelijke manier worden getoond.

Archeologische vindingen in het Zeeuws Archeologisch Depot

In het ArcheoDepot slaan provincies informatie over archeologische vondsten op (foto: Zeeuws Archeologisch Depot)

 

Gerelateerd nieuws