De Risicokaart is een portaal van provincies om burgers te informeren over risico’s in hun woon- en leefomgeving. Ook helpt het professionals bij het voorkomen en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Omdat de database in de Risicokaart aan vernieuwing toe was, heeft BIJ12 dit de afgelopen maanden voorbereid.

De Risicokaart is een verzameling van allerlei data die nodig is om risico’s in de leefomgeving in te kunnen schatten. Denk aan opslaglocaties van gevaarlijke stoffen of locaties van kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen of kinderdagverblijven. Het technisch beheer van de Risicokaart is in handen van BIJ12. De data in de Risicokaart zijn eigendom van verschillende partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Alle deze data werd ingevoerd en verzameld in een database genaamd Oracle. Omdat deze database zwaar verouderd is, moet deze uit gefaseerd worden. Als gevolg daarvan is de data overgeplaatst naar een nieuwe database binnen de Risicokaart. Deze is inmiddels live. De gebruiker merkt hier niets van, maar ‘onder de motorkap’ is veel veranderd.

Verhogen datakwaliteit

Zo is de data over gevaarlijke stoffen vanuit het RegistratieRegister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) – mede met het oog op de invoering van de nieuwe Omgevingswet – overgezet in het Register Externe Veiligheid (REV) van het ministerie I&W. Het beheer van data over kwetsbare objecten krijgt ook een plek in ditzelfde register. De data van overige ramptypen (zoals tunnels, treinen, heidebranden) zijn en blijven onder beheer bij BIJ12. Op dit moment wordt deze data nog handmatig ingevoerd, maar er wordt nagedacht om dit te gaan ophalen in de bronbestanden. Door data uit bronbestanden te halen, zoals het REV of bij het KNMI, verhogen we de kwaliteit van de data en verbeteren we de uniformiteit. BIJ12 kan zich door de nieuwe werkwijze richten op de wensen van de provincies voor doorontwikkelingen in plaats van alleen op technische verbetering en onderhoud van de Risicokaart.

Basiscomponenten

De aanpassingen in de Risicokaart passen in de ontwikkeling die BIJ12 doormaakt om applicaties te vereenvoudigen en te uniformeren. Alle producten worden herbouwd volgens vaste basiscomponenten, die herbruikbaar zijn. Basiscomponenten worden ingezet voor data-validatie, data-analyse, inloggen en tonen van de kaart op internet. Daardoor is er minder maatwerk nodig, wat uiteindelijk een efficiënter ICT-landschap voor de provincies mogelijk maakt.

Gerelateerd nieuws