Wettelijke verankering stelt toekomst NDFF veilig

Gepubliceerd op: 07 maart 2024

Natuurdata toegankelijker en breder beschikbaar stellen; dat is het doel van de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Inmiddels komt de eindstreep van deze vernieuwingsfase steeds meer in zicht. Wat is er bereikt en welke ontwikkelingen komen er nog aan? Hoe komt ‘open data, tenzij’ er in de praktijk uit te zien en hoe zit het met de verankering van de NDFF in de Omgevingswet?

Daarover leest u alles in het online magazine over de NDFFDeze link opent in een nieuw tabblad.

Meer dan 200 miljoen waarnemingen van plant- en diersoorten in Nederland zijn inmiddels in de NDFF opgenomen en dit aantal neemt zeer snel toe. Vrijwilligers en professionals zorgen continu voor nieuwe aanvoer van natuurgegevens en soortenexperts zorgen ervoor dat de data gecontroleerd worden voor ze beschikbaar komen. Daardoor zijn de natuurgegevens in de NDFF zeer betrouwbaar.

Behoefte aan betrouwbare data

De natuurgegevens laten ons zien hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in Nederland. Informatie die een belangrijke rol speelt bij het beheren, monitoren en beschermen van natuur en bij het maken van ruimtelijke plannen. ‘De behoefte aan betrouwbare data neemt steeds meer toe’, zegt BIJ12-directeur Jolinda van der Endt. ‘De transitie van de NDFF naar een voorziening met open data wordt hiermee nog belangrijker.’

Vernieuwing NDFF

In de afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet in de transitie. Zo is de NDFF-organisatie ondergebracht bij BIJ12 en hebben Rijk en provincies afgesproken de transitie van de databank te financieren. Het NDFF-team is uitgebreid om alle onderdelen van de vernieuwing voortvarend op te kunnen pakken. Zoals de modernisering van de IT en verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk van de applicaties en website van de NDFF, in nauwe samenwerking met de huidige gebruikers. Met een brede groep gebruikers en belanghebbenden is gewerkt aan een solide opendatabeleid, met veel aandacht voor privacygevoelige informatie en gegevens van kwetsbare soorten.

Wettelijke verankering

Het streven is om de NDFF als natuurregister een plek te geven in de Omgevingswet, waardoor een wettelijke verankering ontstaat en de NDFF volledig gefinancierd zal worden door de overheid. Voor dat het zo ver is, moeten goede samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen provincies, Rijk en belanghebbenden. Van der Endt: ‘De transitie is een complex programma waarin we met belangrijke partners van de NDFF de vernieuwing samen vormgeven. Dit kan alleen als we goed naar elkaar luisteren en alle belangen die er zijn goed meewegen. Samen maken we de NDFF!’

Lees meer over de vernieuwing van de NDFF in het online magazine 

Gerelateerd nieuws