Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

De pas erin houden

De provincies Gelderland en Overijssel gaan tot nu toe zorgvuldig om met de herstelmaatregelen voor de natuur en de uitgifte van ruimte voor economische ontwikkeling. Beide aspecten maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Over het PAS

Water als verbindende factor binnen PAS

Veel maatregelen die provincies nemen om de natuur in Natura 2000-gebieden te herstellen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zijn gericht op de waterhuishouding. Het is dan ook logisch dat er een nauwe samenwerking met de waterschappen is. In Brabant coördineren de waterschappen de uitvoering van een groot deel van het hele pakket van PAS-herstelmaatregelen voor de provincie.
Lees verder

Over het PAS

Passen PAS en Habitatrichtlijn bij elkaar?

De Nederlandse regering heeft op 17 oktober haar visie gegeven op de antwoorden die zouden moeten worden gegeven op de vragen die de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voorgelegd aan het Europese Hof. Wat is hierin aangegeven en hoe gaat het nu verder?
Lees verder

Over het PAS

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof