Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

PAS op militair oefenterrein

Op militaire oefenterreinen is vaak spraken van een te hoge neerslag van stikstof. Om de negatieve effecten hiervan te beperken, werkt Defensie aan herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof