Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt. Bron: Nature Today.
Lees verder

Over het PAS

Gelderland controleert benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben 2 jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren.
Lees verder

Over het PAS

De pas erin houden

De provincies Gelderland en Overijssel gaan tot nu toe zorgvuldig om met de herstelmaatregelen voor de natuur en de uitgifte van ruimte voor economische ontwikkeling. Beide aspecten maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Over het PAS

Water als verbindende factor binnen PAS

Veel maatregelen die provincies nemen om de natuur in Natura 2000-gebieden te herstellen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zijn gericht op de waterhuishouding. Het is dan ook logisch dat er een nauwe samenwerking met de waterschappen is. In Brabant coördineren de waterschappen de uitvoering van een groot deel van het hele pakket van PAS-herstelmaatregelen voor de provincie.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof