Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade aan de slag

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft in haar adviesprogramma bepaald over welke thema’s zij advies wil uitbrengen aan de 12 provincies. Het adviesprogramma is eind 2017 aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO.
Lees verder

Wolf in Nederland

Rond de kerstdagen heeft een wolf afkomstig uit Mecklenburg-Vorpommern ons land bezocht. Het dier verblijft momenteel weer in het buitenland.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof