Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

Inpassingsplan om natuur te versterken

Aan het begin van de zomer ruikt het Natura 2000-gebied Stelkampsveld naar vanille, want dit is de bloeiperiode van de welriekende nachtorchis. Om deze stikstofgevoelige natuur te behouden, zijn herstelmaatregelen nodig. Daarvoor moet grond beschikbaar komen. Een inpassingsplan is nodig om via de juridische weg de gronden beschikbaar te krijgen.
Lees verder

Over het PAS

Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.
Lees verder

Over het PAS

Overstroming Elperstroom opgelost

In Natura 2000-gebieden treffen provincies maatregelen om stikstofgevoelige natuur te versterken. Jaarlijks wordt tijdens een veldbezoek samen met de natuurbeheerder bekeken hoe de stand van zaken is. In Drenthe bracht gedeputeerde Henk Jumelet een bezoek aan het gebied Elperstroom. Samen met Staatsbosbeheer heeft de provincie Drenthe hier een onbedoelde overstroming doeltreffend aangepakt.
Lees verder

Over het PAS

Herziening PAS: meer inzicht in leefgebieden

Met meer inzicht in de leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof, is nog beter na te gaan hoe we de natuur sterker kunnen maken. Daarom zijn de kaarten van leefgebieden aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De herziening van het PAS ligt vanaf 14 juli tot en met 7 september 2017 ter inzage.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof