Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

Herziening PAS: meer inzicht in leefgebieden

Met meer inzicht in de leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof, is nog beter na te gaan hoe we de natuur sterker kunnen maken. Daarom zijn de kaarten van leefgebieden aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De herziening van het PAS ligt vanaf 14 juli tot en met 7 september 2017 ter inzage.
Lees verder

Over het PAS

PAS-Campus Kennisbijeenkomst over tweejaarstermijn PAS-vergunningen

Komend najaar  loopt voor de eerste vergunningen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de tweejaarstermijn voor realisatie af. Tijdens de kennisbijeenkomst van de PAS-Campus op 26 juni jl. in Utrecht keken vergunningverleners, toezichthouders en beleidsmedewerkers en juristen gezamenlijk naar wat hierbij komt kijken.
Lees verder

Over het PAS

PAS: Wachten op minder stikstof

“Is de PAS een zege of een onding”? Met deze vraag gaat het artikel ‘PAS: Wachten op meer stikstof’ in het tijdschrift De Levende Natuur van start. Verschillende deskundigen geven in dit artikel hun visie weer op de effecten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de natuur.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof