Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

Economie en ecologie in harmonie

Midden in Nationaal Park de Weerribben ligt de biologische boerderij Weerribben-Zuivel. Het bedrijf heeft ervoor gekozen zich aan te passen aan de omgeving. Volgens Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel is hier goed te zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan. Dit voorbeeld sluit naadloos aan op de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar zij voor de 12 provincies portefeuillehouder van is. VIDEO

Lees verder

Over het PAS

Stikstof: teveel van het goede

Stikstof is een bron van leven omdat het prima werkt als voedingstof voor planten maar tegelijkertijd bedreigt stikstof ook natuur. Hoe zit dat? Onderzoeker Roland Bobbink, legt uit wat de verstikkende kant van stikstof is, hoe dit uitpakt voor de biodiversiteit en wat we kunnen doen om kwetsbare natuur sterker te maken. VIDEO
Lees verder

Over het PAS

Van schillenboer naar recycle-specialist

Zeventig jaar geleden haalde de grondlegger van het bedrijf Recyfood Productie met paard en wagen schillen op voor veevoer. Daaruit groeide een voedselrecyclingonderneming met vestigingen in Nederland en België. Het bedrijf staat voor duurzaamheid en innovatie. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook zorgen voor minder stikstof. VIDEO

Lees verder

Vergunningen en meldingen

Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien

De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er vanaf vandaag tot 1 september, niet gewerkt worden met AERIUS Register. Tevens kunnen vanaf vandaag (21 juni om 19.00 uur) geen meldingen meer worden ingediend via het rekenmodel AERIUS Calculator.
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof