Icoon voor het onderwerp 'Programma Aanpak Stikstof'

Programma Aanpak Stikstof

Nieuws in Programma Aanpak Stikstof

Over het PAS

PAS Toezicht en industrie

Ook industriële bedrijven stoten vaak stikstof uit. Als ze dat doen bij een Natura 2000-gebied kan daarvoor en vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nodig zijn. De PAS-Campus organiseerde een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders over wat daarbij komt kijken.
Lees verder

Over het PAS

Verbindingsofficier neemt afscheid

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet het goed, vanaf de inwerkingtreding in 2015 hebben zich nauwelijks conflicten tussen betrokken partijen voorgedaan. “Het is dan ook tijd om op te stappen”, zegt Verbindingsofficier PAS Meine Bruinsma bij zijn afscheid. Op 1 juli 2017 kwam er officieel een eind aan deze functie.
Lees verder

Vergunningen en meldingen

Actualisatie AERIUS producten toegelicht

De actualisatie van de AERIUS producten AERIUS Calculator, Register en Connect 2016L op 1 september zorgt voor andere resultaten van de depositieberekeningen ten opzichte van de vorige versie (2016).
Lees verder

Alle nieuws binnen Programma Aanpak Stikstof