Beheeractiviteiten die erop zijn gericht om waterpieken (overmatige neerslag en overstromingen) en droogte (tekort aan neerslag en watertekorten) op te vangen, vallen onder de beheerfunctie ‘opvangen waterpieken en droogte’. Het is belangrijk om maatregelen te nemen tegen waterpieken en droogte vanwege hun brede impact op de samenleving en de economie. Ook kunnen ze schadelijk zijn voor ecosystemen, biodiversiteit en het milieu als geheel. Effectief beheer draagt bij aan de vermindering van de effecten van deze extremen.

Gerelateerde kennis