Onder deze beheerfunctie vallen de beheeractiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. is de kwaliteit van het water die voldoet aan de eisen van de plaatselijke (zowel aquatische als terrestrische) flora en fauna. Van nature is het belangrijkste onderscheid in ecologische waterkwaliteit het zoutgehalte. De ecologische waterkwaliteit is belangrijk voor het functioneren van de planten en dieren. Goede landbouwpraktijken kunnen bijdragen aan de ecologische waterkwaliteit.

Gerelateerde kennis