De beheerfunctie ‘vastleggen CO2’ bestaat uit alle beheeractiviteiten die erop zijn gericht zijn koolstofdioxide vast te leggen. Het vastleggen van CO2 is belangrijk vanwege de impact van het broeikasgas op klimaat en milieu. CO2 is één van de broeikasgassen die bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Het vastleggen van CO2 kan helpen de uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken. Verder kan het vastleggen van CO2 bijdragen aan het terugdringen van luchtvervuiling en de instandhouding en versterking van een gezond ecosysteem.

Gerelateerde kennis