Beheeractiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van de chemische waterkwaliteit vallen onder de beheerfunctie ‘verbeteren chemische waterkwaliteit’. Chemische waterkwaliteit verwijst naar de samenstelling van chemicaliën en verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in een waterlichaam. Het gebruik van pesticiden en meststoffen in de landbouw kan leiden tot een afname van de chemische waterkwaliteit. Goede landbouwpraktijken kunnen bijdragen aan het verbeteren van de chemische waterkwaliteit.

Gerelateerde kennis