Tegemoetkoming faunaschade in Noord-Holland voor aantal diersoorten uitgebreid

Gepubliceerd op: 19 mei 2023

In de provincie Noord-Holland geldt vanaf nu dat voor meer diersoorten een tegemoetkoming in faunaschade kan worden aangevraagd. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Raad van State die het huidige faunabeheerplan onvoldoende onderbouwd vindt. Hierdoor mag een aantal schadeveroorzakende diersoorten voorlopig niet meer bejaagd worden.

De Raad van State vindt dat zowel de landelijke als de provinciale vrijstellingen onvoldoende onderbouwd zijn in het Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023 voor Noord-Holland. De uitspraak heeft tot gevolg dat het per direct niet meer mogelijk om in Noord-Holland gebruik te maken van de landelijke vrijstelling en de provinciale vrijstelling voor de soorten konijn, houtduif, kraai en kauw (landelijk) en van knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet (provinciaal). Nu deze dieren niet meer bejaagd mogen worden, is er kans op meer schade. Lees hier het bericht van de provincie Noord-HollandDeze link opent in een nieuw tabblad over de uitspraak Raad van State.

Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

De provincie heeft besloten om bij schade door eerder genoemde diersoorten ook een tegemoetkoming te verlenen. Dit omdat het voor grondgebruikers erg laat is in het seizoen om zich aan te passen aan het wegvallen van de vrijstelling. Grondgebruikers kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazakenDeze link opent in een nieuw tabblad.

Voorwaarden

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moeten – behalve bij blijvend grasland – preventieve maatregelen genomen worden. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. In de Faunaschade preventiekits van BIJ12 staat voor een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden. Kijk hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden.

Ontheffing

Het is voor de genoemde diersoorten mogelijk een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dit is echter niet noodzakelijk om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Hier zal door BIJ12 niet op worden getoetst.

Gerelateerd nieuws