Tegemoetkoming mogelijk in Fryslân voor konijn, zwarte kraai, kauw, houtduif, Canadese gans en roek

Gepubliceerd op: 05 juli 2023

In de provincie Fryslân kan vanaf nu voor meer diersoorten een tegemoetkoming in faunaschade worden aangevraagd. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Raad van State over de onderbouwing van vrijstellingen. Hierdoor mag een aantal schadeveroorzakende diersoorten voorlopig niet meer bestreden worden.

Tegemoetkoming

Zwarte kraai

Zwarte kraai

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State waarin staat dat de landelijke vrijstellingen onvoldoende onderbouwd zijn kan het Faunabeheerplan vrijgestelde soorten 2023-2028 in Friesland nog niet worden vastgesteld. Daardoor is er momenteel geen schadebestrijding mogelijk voor de soorten konijn, zwarte kraai, kauw, houtduif, Canadese gans en roek.

De provincie maakt het daarom mogelijk om een tegemoetkoming in de faunaschade aan te vragen voor deze soorten. Grondgebruikers kunnen vanaf heden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazaken.

Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moeten – behalve bij blijvend grasland – preventieve maatregelen genomen worden. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. In de Faunaschade preventiekits van BIJ12 staat een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden. Klik hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden.

Ontheffing

Het is niet nodig voor de genoemde diersoorten een ontheffing aan te vragen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Gerelateerd nieuws