Agrarische natuurtypen

Het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) kent 3 agrarische natuurtypen A11, A12 en A15 die ook wel de leefgebieden worden genoemd en een categorie water (W01) en een categorie klimaat (K01). Van elk leefgebied is een algemene beschrijving gegeven, waarin ook de doelsoorten zijn opgenomen. Voor de categorieën Water en Klimaat is een algemene beschrijving beschikbaar.

Agrarische natuurtypen

A                        = agrarisch
A01                    = agrarische natuurtypen
A01.01              = agrarische beheertypen