BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper