BIJ12 actualiseert schapenprijzen voor taxatie wolvenschade

Gepubliceerd op: 01 augustus 2023

Wanneer een wolf schade aanricht aan schapen, heeft de dierhouder recht op een tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op marktconforme prijzen zoals die gelden in de agrarische sector. Op basis van een nieuw advies heeft BIJ12 de waardebepaling van schapen en de hieraan gekoppelde prijzen geactualiseerd en vastgesteld. Bij taxaties vanaf 1 augustus 2023 gelden de nieuwe schapenprijzen.

Schaapskudde

Schaapskudde

Schaapskudde

BIJ12 verleent namens de provincies een tegemoetkoming bij wolvenschade aan schapen. De schapenprijzen zijn onderdeel van de Richtlijn taxatie bij wolvenschade aan landbouwhuisdierenDeze link opent in een nieuw tabblad. De richtlijn beschrijft de werkwijze bij taxatiesDeze link opent in een nieuw tabblad en zorgt ervoor dat de tegemoetkomingen eenduidig en zorgvuldig worden vastgesteld en uitgekeerd. Taxateurs, die in opdracht van BIJ12 (vermoedelijke) wolvenschade aan vee onderzoeken, taxeren de getroffen schapen. De waardebepaling van schapen die taxateurs hiervoor gebruiken is nu door BIJ12 geactualiseerd.

Nieuwe schapenprijzen

In de richtlijn (en bijbehorende toelichting) staat welke factoren een rol spelen bij de waardebepaling van gedode schapen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd en of dracht. De prijzen worden periodiek geactualiseerd om marktconforme bedragen te vergoeden. Bij taxaties vanaf 1 augustus 2023 gelden de nieuwe schapenprijzen zie hiervoor Bijlage 1 – Tabel schapenprijzen(bijgewerkt op 13-06-2024).

Totstandkoming nieuwe prijzen

DLV Advies, een adviesbureau in de agrarische sector, is gevraagd om de schapenprijzen te actualiseren. De nieuwe prijzen zijn daarna vastgesteld door BIJ12. De prijzen zijn op dezelfde wijze, en op basis van dezelfde kenmerken en factoren, tot stand gekomen als de vorige tabel. Nieuw is de toevoeging van enkele (bijzondere) schapenrassen.

Waardebepaling andere diersoorten

Voor de waardebepaling van andere gehouden diersoorten zoals paarden en runderen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare (markt)informatie en eventueel deskundige(n). Op een later moment volgt daarover meer informatie via een soortgelijke tabel.

Bijlagen/downloads

Gerelateerd nieuws