Voor het taxeren van faunaschade heeft BIJ12 met twee nieuwe taxatiebureaus een overeenkomst gesloten. Het gaat om de bureaus Overheul Agro en Attema Footprint. Schade aan grasland, fruit en overige gewassen gaat Overheul Agro taxeren. Schade aan vee, zoals gedode schapen door wolven, wordt getaxeerd door Attema Footprint.

Das in maïsveld

Schade aan een maïsveld door een das

De nieuwe overeenkomsten gaan per 1 november 2023 in. Voor agrariërs kan dit betekenen dat men met een andere organisatie in contact komt dan voorheen. De overeenkomsten met de nieuwe taxatiebureaus zijn tot stand gekomen na een Europese aanbesteding begin 2023. De huidige taxatiebureaus Wiberg Taxaties en Van Ameyde Waarderingen blijven een deel van de faunaschade voor BIJ12 taxeren. Wie welke faunaschade gaat taxeren is hieronder te zien:

Tegemoetkomingen in faunaschade

BIJ12 behandelt namens de provincies jaarlijks ruim 7.500 aanvragen voor tegemoetkomingen in faunaschade. Het gaat vaak om schade aan gewassen door in het wild levende dieren, zoals schade aan gras door ganzen of aan fruit door mezen. Ook schade aan vee komt voor, zoals door wolven gedode schapen. In 2022 werd ruim 44 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade uitbetaald. Voor het taxeren van de schade en het vaststellen van de schadeveroorzakende diersoorten maakt BIJ12 gebruik van onafhankelijke taxatiebureaus.

Gerelateerd nieuws