Rapport gepubliceerd over mogelijke leefgebieden wolf in Nederland

Gepubliceerd op: 15 mei 2024

Wageningen University & Research (WENR) heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoek gedaan naar mogelijke leefgebieden van de wolf in Nederland. Uit het rapport blijkt dat er geschikt habitat is in het noorden en oosten van Nederland, het oosten van Noord-Brabant en op de Utrechtse Heuvelrug.

Lees het rapport “Habitatgeschiktheid voor de wolf in Nederland” op de website van WENR. Deze link opent in een nieuw tabblad

Sinds 2015 komt de wolf door natuurlijke herkolonisatie weer voor in Nederland. Inmiddels zijn er meerdere wolvenroedels gevestigd en daarmee is de terugkeer van de wolf een feit. Vanuit de maatschappij en de overheid is er behoefte aan inzicht in geschikte leefgebieden voor wolven in Nederland. Op die manier kan worden ingeschat waar wolven zich zouden kunnen vestigen en kan hiermee rekening worden gehouden in het beleid.

WENR heeft in opdracht van LNV onderzoek gedaan naar het mogelijke verspreidingsgebied van de wolf in Nederland. Omdat er in Nederland geen zenderonderzoek is gedaan, heeft WENR data gebruikt van gezenderde wolven in Duitsland. Die data is toegepast op de Nederlandse situatie en gecombineerd met kaartlagen met informatie over landgebruik en menselijke invloeden. Daarbij zijn relevante factoren meegenomen, zoals de hoeveelheid bos, beschikbaarheid van prooidieren, aanwezigheid van mensen, bebouwing en wegendichtheid.

Het resultaat is het rapport Habitatgeschiktheid voor de wolf in Nederland Deze link opent in een nieuw tabblad, inclusief een kaart met een voorspelling van geschikt wolvenhabitat. De conclusie is dat er mogelijke verspreidingsgebieden voor de wolf zijn in het noorden en oosten van het land, het oosten van Noord-Brabant en op de Utrechtse Heuvelrug.

Gerelateerd nieuws