De beheerfunctie ‘optimaliseren fourageer-, en broed- en opgroeimogelijkheden’ bestaat uit alle beheeractiviteiten die erop zijn gericht een ruimte zo in te richten dat doelsoorten daar optimaal voedsel kunnen vinden, kunnen broeden en kunnen opgroeien.

De beheerfunctie ‘optimaliseren fourageer-, en broed- en opgroeimogelijkheden’ kan voorkomen bij het leefgebieden open grasland, droge dooradering en natte dooradering.

Gerelateerde kennis