120413_IPO_BIJ12_Logo_Wide_RGB

Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

6 maart 2018
Grutto uistsnede

Voorwoord

Zoals u ziet is de nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is vernieuwd. In deze uitgave leest u onder meer dat ruim
99 procent van de aangevraagde ANLb-subsidies 2017 is uitgekeerd. Een resultaat waar velen hard aan hebben gewerkt en waar iedereen trots op kan zijn. Ook kunnen we melden dat de nieuwe SNL-applicatie, ook wel bekend als de Informatievoorziening ANLb, naar verwachting voor de zomer live gaat. Over deze en andere ontwikkelingen leest u meer in deze nieuwsbrief.

Jolinda van der Endt, directeur BIJ12

In deze uitgave:

  • Subsidie ANLb over 2017 op tijd uitgekeerd
  • Nieuwe SNL-applicatie voor de zomer live
  • Kansen en knelpunten voor ANLb-waterbeheer
  • Collectieven aan de slag met optimalisatieplan
  • 8 maart BoerenNatuurdag 2018

Subsidie ANLb over 2017 op tijd uitgekeerd

Alle agrarische collectieven hebben voor 15 februari 2018 hun betaling voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) over beheerjaar 2017 ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft namens de provincies bijna 52,6 miljoen aan ANLb-subsidie betaald aan de collectieven. Dat is ruim 99 procent van de aangevraagde subsidie over 2017. Een mooi resultaat.

Nieuwe SNL-applicatie voor de zomer live

BIJ12 heeft de nieuwe SNL-applicatie voor de Informatievoorziening ANLb begin februari functioneel geaccepteerd. Vanaf nu is het mogelijk om via het systeem provinciale Natuurbeheerplannen in een testomgeving te uploaden, te valideren en te ontsluiten. We werken eraan dat het nieuwe systeem voor de zomer live kan gaan.

Kansen en knelpunten voor ANLb-waterbeheer

Op 20, 21 en 22 februari organiseerde BIJ12 drie bijeenkomsten voor collectieven, provincies en waterschappen over water binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De bijeenkomsten waren bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen en antwoord te geven op vragen over ANLb-water, zoals: 'Wat is de rolverdeling tussen provincie, collectief en waterschap?' en 'Welke beheermogelijkheden zijn er en hoe dragen deze bij aan de waterdoelen?'.

Collectieven aan de slag met optimalisatieplan

Eind januari heeft BoerenNatuur het startschot gegeven voor de optimalisatieplannen agrarisch natuurbeheer. Tot en met 12 maart kunnen collectieven zich aanmelden voor deelname aan het project. Projectleider Wouter Rozendaal roept alle betrokkenen op mee te werken.

BoerenNatuurdag 2018

De BoerenNatuurdag 2018 op 8 maart a.s. is de dag over alles wat speelt bij agrarische collectieven en het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. Er is een uiteenlopend aanbod aan workshops, georganiseerd voor en door collectieven en samenwerkingspartners. Zo hoort u meer over het ANLb-water, het beheer voor de patrijs en kunt u de online kennisbank ANLb bekijken. Ook kunt u de workshop ‘Waar zijn we trots op?’ bijwonen over de professionalisering van de collectieven en vragen stellen aan de Stichting Certificering.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van BIJ12. Neem voor meer informatie contact op communicatie@bij12.nl.
BIJ12
Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht
T: 085–486 22 22
F: 085–486 22 33
www.bij12.nl
twitter linkedin